بررسی سلامت اجتماعی و عوامل اثرگذار بر آن

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 7-28

10.22055/qjsd.2018.13506

فاطمه مدیری؛ خدیجه سفیری؛ فاطمه منصوریان


عوامل مؤثر بر فقر از دیدگاه زنان متأهل با تحصیلات عالی

دوره 13، شماره 1، آذر 1397، صفحه 7-36

10.22055/qjsd.2018.14010

محمد عباس زاده؛ لیلا نصرالهی وسطی


واکاوی چالش‌های روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر ۲۰ تا 26 ساله یک دانشگاه دولتی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 7-34

10.22055/qjsd.2019.14187

صدیقه عباسی؛ خدیجه سفیری؛ امیرمسعود امیر مظاهری


بررسی تجربه زیسته عشق در ازدواج سفید

دوره 17، شماره 1، آذر 1401، صفحه 25-68

10.22055/qjsd.2023.31662.2097

فاطمه اکبرزاده؛ سیدعلی هاشمیان‌فر


ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث سد کارون 3 شهرستان ایذه

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 27-52

ذوالفقار احمدی اوندی؛ سجاد بهمئی؛ عزیزاله سپهوند؛ علی لجم اورک مرادی


بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان نشاط در استان خوزستان

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 29-46

کریم رضادوست؛ عبدالله فاضلی؛ فاطمه مقتدایی


بررسی تحول ارزش‌های دینی در منطقه ویژه اقتصادی پارس

دوره 17، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 29-46

10.22055/qjsd.2023.39264.2555

عبد الرسول فدایی دولت؛ تقی آزاد ارمکی؛ علی بقایی سرابی


واکاوی رفتارهای زیست‏محیطی بر اساس مدل TPB

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 31-66

10.22055/qjsd.2017.12824

مجتبی حمایت خواه جهرمی؛ فرهنگ ارشاد؛ پروانه دانش؛ مهدی قربانی


بررسی تأثیر انواع سبک زندگی بر رفتار باروری زنان 49-15 ساله شهر اهواز

دوره 13، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 31-54

10.22055/qjsd.2019.27054.1783

حسین ملتفت؛ عبدالرضا نواح؛ سارا رشیدی


سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی (آزمون مدل میمیک)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 33-64

10.22055/qjsd.2017.12683

علی اصغر فیروزجاییان؛ محمود شارع پور؛ نازنین فرزام


بررسی رابطه بین شجاعت اجتماعی و فرهنگ سیاسی

دوره 12، شماره 4، تیر 1397، صفحه 33-56

10.22055/qjsd.2018.13679

جهانگیر جهانگیری؛ نسرین محمدی


فقر چند بعدی خانوارهای دارای کودک در استان کرمان با بکارگیری رویکرد نسلی: 1392-1363

دوره 11، شماره 1، آذر 1395، صفحه 35-52

10.22055/qjsd.2016.12518

مهدی نصرت ابادی؛ اسماعیل چرخلو؛ زهره حلوایی پور