فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)

  • نوع اعتبار                                   علمی ـ پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
  • توالی انتشار                                فصلنامه
  • رتبه در ISC                               ضریب تاثیر 0/508           (Q1)
  • رتبه در وزارت علوم                   ب
  • نوع داوری                                  دوسو ناشناس
  • زبان نشریه                                 فارسی (چکیده: انگلیسی)
  • نوع انتشار                                  الکترونیکی و چاپی
  • نوع دسترسی                              رایگان (تمام متن)
  • دسته بندی موضوعی                   دارد
  • هزینه بررسی مقالات                   دارد

تمامی مقالات ارسالی به مجله توسعه اجتماعی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت‌یاب بررسی خواهند شد.

 

 صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

 مدیر مسئول: دکتر علی حسین حسین زاده

 سردبیر: دکتر عبدالرضا نواح

 مدیر داخلی: عزیز حزباوی

 کارشناس نشریه: زهرا نریموسایی

 ناشر: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)

 آدرس: ایران - اهواز بلوار گلستان دانشگاه شهید چمران دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی مجله توسعه اجتماعی

کد پستی: 6135743337

 تلفکس: 33339711-061

 ایمیل: jhd@scu.ac.ir

 وبسایت: qjsd@scu.ac.ir

 شناسه دیجیتال: 10.22055/qjsd

 شاپا چاپی: 3205-2538

 شاپا الکترونیکی: 6444-2588

  

 نمایه تخصصی ژورنال توسعه اجتماعی در ویراساینس

 

مجله علمی ـ پژوهشی توسعه اجتماعی اخلاق علمی و نشر را بر اساس کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) رعایت می نماید.

قابل توجه نویسندگان محترم:

به اطلاع نویسندگان عزیز می‌رساند که از تاریخ 99/1/1  برای مقاله‌های ارسال شده ، پس از بررسی اولیه، برای داوری مقالات، مبلغ 1500000 ریال و برای مراحل پذیرش نهایی و چاپ مقالات مقالات مبلغ 2500000 ریال اخذ خواهد شد.

شماره حساب شبا IR960100004001072703022624 بانک مرکزی بنام دانشگاه شهید چمران اهواز با شناسه واریز درآمد و فروش جزوات و نشریات 382072757117000000000000000078 

 

پیرو آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به‌ منظور پاسداری از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و پیشگیری از چاپ نوشتارهای تکراری، مجله توسعه اجتماعی از نرم‌افزار همسان یاب استفاده می‌نماید. لذا ارسال گزارش سامانه همانند جو الزامی است. 

لینک سامانه همانندجو https://tik.irandoc.ac.ir

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 61، پاییز 1400 (دوره 16، شماره 1، پاییز 1400) 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه تطبیقی مفهوم خیر عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و آیت الله نائینی

صفحه 1-24

10.22055/qjsd.2021.37821.2467

عبدالله پیروزی؛ عبدالحسین الله کرم؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ علی اکبر امینی


4. فراتحلیل چهار دهه پژوهش در باب علل و انگیزه‌های استعمال دخانیات در ایران

10.22055/qjsd.2022.32833.2186

فاطمه سادات حسینی؛ محمدرضا مسجدی؛ زهرا صدر؛ مجتبی حمایت خواه جهرمی