بررسی وضعیت توسعه اجتماعی در استان های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه پژوهشی توسعه اجتماعی جهاد دانگاهی واحد اراک

2 عضو هیات علمی گروه پژوهشی توسعه اجتماعی جهاد دانشگاهی

3 عضو گروه پژوهشی توسعه اجتماعی جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی

10.22055/qjsd.2023.36524.2390

چکیده

هدف این است که با توجه شریط بومی جامعه، تعریف و شاخص‌هایی برای سنجش توسعه اجتماعی احصا شود که ضمن قرابت با شاخص‌های بین‌المللی، امکان مقایسه‌پذیری در سطوح استانی، ملی و بین‌المللی را ممکن، امکان رفع نواقص را فراهم نماید. اما فقدان تعریف علمی مشخص از آن و عدم توافق در انتخاب شاخص‌های معتبر و متناسب با شرایط و غلبه رویکرد توسعه اقتصادی آمرانه بر سیاست‌گذاری توسعه، همچنین انجام مداخلات بدون ارتباط ارگانیک با فرایند توسعه چندبعدی و غیرمشارکتی، از سوی دولت‌های به زعم چامسکی، فرومانده با نسبت اندک بین قلمرو اختیارات و خواست جامعه، سبب آشفتگی و ناپایداری در حوزه اجتماعی شده است. بنابراین جهت بازآفرینی نظام اجتماعی مواجه با کاستی‌ها در حوزه توسعه اجتماعی ضروری است. بر این اساس، توسعه اجتماعی تعریف و شاخص‌های سنجش آن با توجه به قرابت با شاخص‌های بین‌المللی، امکان مقایسه‌پذیری در سطوح مختلف به دست آمد. توسعه اجتماعی عبارت است از" ارتقاء ظرفیت جامعه از درون فرایندِ چندوجهیِ برنامه‌ریزی‌شده که ضمن پاسخگویی به نیاز افراد در بستری امن و عادلانه از امکانات و خدمات، آنها را قادر می‌سازد تا با استفاده از ارزش‌ها و مهارت‌های خود، کیفیت زندگی‌شان را ارتقاء دهند". این مطالعه مبتنی بر روش‌شناسی ترکیبی، دسته توسعه ابزار از نوع‌شناسی کراسول و پلانو- کلارک است. با فراترکیب در الگوی نوبلت و هیر اسناد،گزارشات بین‌المللی و ملی طبقه‌بندی و با دلفی اعتبارسنجی گردید. با طی مراحل شاخص‌سازی، 107 شاخص‌ به دست آمد که با تحلیل ثانویه در تمامی استان‌های کشور اندازه‌گیری گردید. طبق نتایج میانگین 19 استان، پایین‌تر از میانگین کشوری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the situation of social development in the provinces of the country

نویسندگان [English]

  • mehdi mobaraki 1
  • zohreh shahbazi 2
  • Najme Mostafavi 3
1 Faculty a member of association, institute for Jihad daneshgahi, Markazi province. Unit, ACECR
2 Faculty a member of association, institute for Jihad daneshgahi, Markazi province. Unit, ACECR MA in sociology
3 Researcher, social development research department
چکیده [English]

Complexity and value judgments in social development have caused its model to appear ambiguous and distorted in many cases among experts. The absence of reliable and consensus social development has made monitoring a country’s social development process challenging. Besides, there is also a controversy over the reasons for choosing its social development. No clear definition of agreed-upon social development indicators to recognize the situation in time series has made the failure to evaluate programs and functions of institutions in charge a challenge for advancement in social development. The present study aims to achieve precise and agreed-upon definitions and situations of social development indicators according to the Iranian structural characteristics. as a result, the definitions of social development indicators were determined concerning the local conditions of Iranian society. While being close to international standards, the indicators made provincial, national, and international comparability possible and fixed the existing defects with their evolutionary features. The study employed exploratory sequential mixed methods instrument development design developed by Creswell and Plano Clark. First, international and domestic documents and reports on social development were examined, classified, and validated using the Delphi technique using Noblit and Hare’s meta-synthesis technique. Then, 107indices were obtained through indexing, each evaluated and measured by secondary analysis in all Iranian provinces. As the results show, the mean scores of 19provinces are lower than the national mean score. The distance between upper and lower provinces is significant in terms of average social development, and the pattern of social development in Iran is macrocephaly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Social development"
  • "social justice"
  • "quality of life"
  • "soc ital security"
  • " social capital "