اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 325
تعداد پذیرش 33
تعداد عدم پذیرش 182

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 79
تعداد مشاهده مقاله 18645
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15982
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 45 روز
درصد پذیرش 10 %