اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 250
تعداد پذیرش 16
تعداد عدم پذیرش 143

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 57
تعداد مشاهده مقاله 9619
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7001
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 56 روز
درصد پذیرش 6 %