اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 186
تعداد پذیرش 7
تعداد عدم پذیرش 91

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 46
تعداد مشاهده مقاله 5898
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2573
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 70 روز
درصد پذیرش 4 %