اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 300
تعداد پذیرش 25
تعداد عدم پذیرش 164

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 73
تعداد مشاهده مقاله 15167
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11733
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 60 روز
درصد پذیرش 8 %