اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 141
تعداد پذیرش 4
تعداد عدم پذیرش 44

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 23
تعداد مشاهده مقاله 2779
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 773
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 41 روز
درصد پذیرش 3 %