داوران

راهنمای داوران

داوران ارجمند می توانند با وارد کردن شناسه و رمز عبور خود، پس از ورود به سامانه، در قسمت داوران، نظرات کارشناسی خود در مورد مقالات داوری شده را ارسال نمایند.

برای دسترسی مستقیم به صفحه داوری مقاله روی لینکی که برای داور ایمیل شده است، کلیک نماید. در صفحه بازشده، می توانید از قسمت «فایلهای مرتبط»، در پایین صفحه، فایل مقاله را دانلود نماید.

همچنین جهت اعلام ارزیابی خود از مقاله، در قسمت «امکانات داور» بر روی «فرم ارزیابی مقالات» کلیک نماید تا فرم ارزیابی نمایش داده شود. در صورت نیاز به توضیحات برای سردبیر یا نویسنده نیز، از کادرهای مربوطه استفاده نمایید و نهایتا گزینه «ارسال نتیجه داوری به سردبیر» را کلیک نماید. 

توجه: داوران محترمی که پست الکترونیکی Yahoo و Gmail و سایر ایمیل های خارج از ایران را معرفی نمودند، ایمیل های ارسالی از طرف فصلنامه، به Spam خواهد رفت. لطفا تنظیمات لازم را برای دریافت ایمیل های بعدی در Inbox انجام دهید و یا اینکه ایمیل دانشگاهی داخلی خود را جایگزین نماید.

باتشکر

سردبیر فصلنامه توسعه اجتماعی

 

 

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

زمینه مورد علاقه پژوهش

صمد

کلانتری

استاد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی توسعه

علی حسین

حسین زاده

استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

جامعه شناسی

عبدالرضا

نواح

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

جامعه شناسی

کریم

رضادوست

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

جامعه شناسی

معصومه

باقری

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

جامعه شناسی

جعفر

هزارجریبی

استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

جامعه شناسی

علی محمد

قدسی

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه بوعلی همدان

جامعه شناسی

ایمان

ممبینی

استادیار جامعه شناسی جهاد دانشگاهی خوزستان

جامعه شناسی توسعه، جامعه شناسی صنعت با تاکیدبر صنعت نفت، مسائل اجتماعی 

داریوش

بوستانی

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

جامعه شناسی

عزیز

حزباوی

جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

علوم اجتماعی

یارمحمد

قاسمی

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه ایلام

جامعه شناسی

علیرضا

افشانی

استادیار جامعه شناسی دانشگاه یزد

جامعه شناسی

علی

روحانی

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد

جامعه شناسی

مهربان

پارسامهر

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد

جامعه شناسی

علی

مرادی

گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب

جامعه شناسی

یعقوب

احمدی

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

جامعه شناسی

سیروس

احمدی

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

جامعه شناسی

مرضیه

شهریاری

گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

بررسی مسائل

سجاد

بهمنی

گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

توسعه

علی

گلی

دانشیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

مسائل اجتماعی، جامعه شناسی محیط زیست

علیرضا

کلدی

استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

جامعه شناسی

یعقوب

احمدی

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کردستان

فرهنگ سیاسی، ارزش ها

علی یار

احمدی

دانشیار، بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز، ایران

جمعیت شناسی - جامعه شناسی سلامت

وکیل

احمدی

جامعه شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ، ایران

جامعه شناسی توسعه- جمعیت شناسی

مصطفی

احمدوند

دانشگاه یاسوج

ترویج و توسعه روستایی

مسعود

اخوان کاظمی

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

جامعه شناسی سیاسی

عبدالمجید

ارفعی مقدم

عضو هیات علمی ، دانشگاه حکیم سبزواری - مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی

توسعه اجتماعی، جهانی شدن ، روش تحقیق

احمدرضا

اصغرپور ماسوله

گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

جامعه شناسی

توکل

آقایاری هیر

عضو هیات علمی/دانشگاه تبریز

جمعیت شناسی، جمعیت و توسعه، جامعه شناسی سلامت و سبک زندگی

محمد رضا

آقائی

جامعه المصطفی العالمیه

قران و جامعه شناسی- توسعه اجتماعی

اسحق

ارجمند سیاهپوش

دانشگاه آزاد اندیمشک

آسیب های اجتماعی، مسائل اجتماعی ایران، توسعه

مرتضی

اکبری

عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی و تاریخ دانشگاه ایلام

تاریخ و علوم اجتماعی

حمداله

اکوانی

گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، استادیار

مسایل توسعه

نورالدین

اله دادی

هیأت علمی دانشگاه پیام نور

جامعه شناسی

علی

ایمان زاده

گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

مطالعات فرهنگی

معصومه

باقری

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

جامعه شناسی

عبدالرضا

باقری بنجار

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تهران

جامعه شناسی

مراد

برادران

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

رفاه اجتماعی، گردشگری، بررسی مسائل اجتماعی

نیما

بردیافر

سازمان تبلیغات- دفتر پژوهش های کاربردی. کارشناس پژوهشی

جامعه شناسی دین- توسعه- محیط زیست

سید صمد

بهشتی

گروه جامعه شناسی دانشگاه یاسوج، ایران

مسایل اجتماعی ایران، جامعه شناسی محیط زیست

مهربان

پارسامهر

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یزد

جامعه شناسی

سید یوسف

پنجه بند

دانشگاه شیراز

حوزه خانواده

محمد باقر

تاج الدین

استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

جامعه شناسی دین، مسائل اجتماعی، تاریخی و شهری

غلامرضا

تاج بخش

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایت الله بروجردی

جامعه شناسی

محمد

ترکاشوند مرادآبادی

گروه آموزشی مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

جمعیت شناسی

غلامعباس

ترکی هرچگانی

دانشگاه عالی دفاع ملی

جامعه شناسی حقوق

علی

جعفری

عضو هیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی

ارتباطات اجتماعی- رسانه- تبلیغات

فروزنده

جعفرزاده پور

مدیر گروه جوانان و مناسبات نسلی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، تهران، ایران

جامعه شناسی

غلامرضا

جعفری نیا

هیات علمی ومدیرگروه دکتری جامعه شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوشهر

جامعه شناسی

کرم الله

جوانمرد

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایت الله بروجردی

علوم اجتماعی و آسیب های اجتماعی

مسعود

حاجی زاده میمندی

استاد جامعه شناسی دانشگاه یزد

مسایل اجتمایی  و فرهنگی/جامعه شناسی دین

ابوالقاسم

حیدرابادی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد بابل

مسائل اجتماعی- سرمایه اجتماعی- توسعه اجتماعی و فرهنگی

محمدرضا

حسینی

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایت الله بروجردی

مسائل اجتماعی ایران . جامعه شناسی شهری . سبک زندگی . روش شناسی کمی

بیژن

خواجه نوری

داشیار دانشگاه شیراز

جامعه شناسی

غلامرضا

خوش فر

عضو هیئت علمی / دانشگاه گلستان

سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی، فرهنگ عمومی.

پروانه

دانش

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور ایران، تهران

علوم اجتماعی

علیرضا

داودی

دکتری علوم ارتباطات و پژوهشگر حوزه فرهنگ و ارتباطات

فرهنگی

نادر

رازقی

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

جامعه شناسی فضای مجازی/ سرمایه اجتماعی/علم

ولی اله

رستمعلی زاده

مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

جامعه شناسی توسعه روستایی

داریوش

رضاپور

دانشگاه بوشهر

جاممعه شناسی

رامین

رضایی شهابی

 

شهرسازی. مطالعات فرهنگی.گردشگری

مریم

رضائی

 

 

اکبر

زارع شاه آبادی

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یزد

جامعه شناسی

نادر

زالی

گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

جامعه شناسی

خلیل اله

سرارنیا

استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

جامعه شناسی سیاسی ایران و خاورمیانه

موسی

سعادتی

دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی دانشگاه کاشان

مسائل و آسیب های اجتماعی

شاپور

سلمانوندی

دکتری جامعه شناسی توسعه دانشگاه تهران

توسعه محلی، مدیریت محلی و روستایی، جامعه شناسی

تهمینه

شاوردی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

مسائل زنان، آسیب های اجتماعی، جامعه اطلاعاتی، ارزشهای فرهنگی

نادر

صنعتی شرقی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران

فرهنگ

اکبر

طالب پور

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آیت العظمی بروجردی

جامعه شناسی

کوروش

غلامی کوتنایی

علوم اجتماعی،علوم انسانی،گلستان، گرگان، ایران

جامعه شناسی.انحرافات.سرمایه اجتماعی

یعقوب

فروتن

دانشیار جمعیت شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر

جامعه شناسی جمعیت، جامعه شناسی جنسیت و دین

فردین

قریشی

استاد دانشگاه تبریز

جامعه شناسی سیاسی

عبدالطیف

کاروانی

دانشگاه شیراز

جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی، انحرافات اجتماعی، جرم سیاسی

افشار

کبیری

دانشگاه ارومیه

جامعه شناسی تغییرات،

مجید

کفاشی

دانشگاه ازاد رودهن

جامعه شناسی

سعدی

محمدی

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور

توسعه روستایی

ابراهیم

میرزایی

دانشگاه پیام نوز

جامعه شناسی

اصغر

میرفردی

عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

توسعه و تغییرات اجتماعی

محمد ابراهیم

مظهری

استادیار گروه معماری دانشگاه شهید چمران اهواز

معماری، روانشناسی محیط ، مدیریت بحران، انرژی، مرمت بافتهای تاریخی

حسین

ملتفت

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

جامعه شناسی

محمد علی

فیروزی

دانشگاه شهید چمران اهواز

جغرافیای انسانی

رضا

همتی

دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی توسعه و جنسیت و توسعه جامعه شناسی علم و نهادهای علمی روشهای کمی و کیفی

علی

هواسی

سازمان امور زندانها استان خوزستان

مسائل اجتماعی ایران - زندان

منصور

وثوقی

استاد جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

جامعه شناسی