فرایند پذیرش مقالات

برای فرایند پذیرش مقالات کلیک کنید.

 

مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات در فصلنامه توسعه اجتماعی به شرح ذیل می باشد:

(در این فصلنامه سیاست یا نوع داوری دوسو ناشناس می باشد).

 

1- اعلام نظر سردبیر؛ (در صورت تکمیل بودن پرونده، مقاله برای تعیین سطح و میزان تناسب با محور موضوعی نشریه، تعیین داور و در نهایت پس از اجازه ورود به فرایند داوری، برای سردبیر ارسال می شود . )

- در صورتی که نظر ایشان منفی باشد، مقاله جهت تعیین تکلیف و احتمالا صدور نامه عدم پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می شود .

- در صورتی که نظر سردبیر در خصوص موارد یاد شده، مثبت باشد، مقاله به مرحله بعد وارد می شود (مرحله داوری).

2- ارسال به داوری؛ (در صورت تکمیل بودن فایل ها و رعایت شدن فرمت نشریه به صورت کامل، مقاله همزمان برای 2 داور ارسال می شود . )

3- دریافت نتایج داوری و ارسال به نویسندگان جهت انجام اصلاحات؛

  • در صورتی که نتیجه 2 داوری مثبت باشد، امکان ویرایش برای نویسنده ایجاد می شود تا اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهد .
  • در صورتی که نتیجه 1 داوری مثبت و 1 داوری منفی باشد، امکان ویرایش برای نویسنده ایجاد نمی شود و مقاله به داور سوم ارسال می شود. .
  • در صورتی که نتیجه 2 داوری منفی باشد، مقاله جهت تعیین وضعیت در جلسه تحریریه مطرح می شود. اگر نظرات داوران مورد تایید اعضای تحریریه باشد، نامه عدم پذیرش صادر می شود .

4- دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داور نهایی؛ ( درصورت کامل بودن فایل ها و رعایت موارد یاد شده در نامه ویرایش، مقاله برای یکی از داوران قبلی، جهت کنترل اصلاحات نهایی ارسال می شود . )

 

  • در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تایید داور نهایی باشد، مقاله جهت صدور پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می شود .

5- قرار گرفتن مقالات پذیرفته شده در فهرست مقالات آماده انتشار

6- انتشار مقاله. (تمامی مقالات، پس از صفحه آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می شوند، تا در صورتی که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تاییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می شود . )

نکته : تمامی مکاتبات با نویسنده مسؤول انجام می شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می رسد. پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسؤول مقاله انجام می شود. دفتر نشریه از پاسخگویی به سایر نویسندگان همکار مقاله معذور است .