نمایه شدن مجله توسعه اجتماعی در پایگاه علمی VIRA SCIENCE

بدین وسیله به اطلاع می رسانیم که ژورنال "توسعه اجتماعی " با توجه به استقبال پژوهشگران از مقالات آن در بخش ژورنال های برتر رشته علوم اجتماعی پایگاه علمی‌ ویراساینس نمایه شده است.