بررسی سلامت اجتماعی و عوامل اثرگذار بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی (گروه مطالعات خانواده)، مؤسسه ی مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

2 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه الزهرا

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه الزهرا

چکیده

سلامت اجتماعی به‌عنوان عاملی برای ارزیابی و شناخت فرد از عملکرد اجتماعی خویش تحت تأثیر عوامل متعددی قرار داشته و در تحقیقات مختلف از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات انجام شده عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی را پراکنده، متفاوت و گاهی متناقض معرفی کرده‌اند. بر این اساس این مقاله به بررسی این عوامل به روش اسنادی و با استفاده از 22 مقاله‌ی علمی پژوهشی و پایان‌نامه، به شیوه‌ی فراگیر و جامع فراتحلیل و با استفاده از نرم‌افزار CMA پرداخته و در پی آناست که نشان دهد، از میان عوامل بررسی شده، کدامیک با سلامت اجتماعی رابطه‌ی قابل قبول داشته و شدت تأثیر این متغیرها بر سلامت اجتماعی به چه میزان بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استناد به یافته‌های توصیفی و همچنین ترکیب کمی نتایج پژوهش‌های مورد مطالعه نشان داده: 1- اکثر افراد مطالعه شده (3/56 درصد) از سلامت اجتماعی متوسط برخوردارند؛ 2- مهارت‌های ارتباطی، کیفیت زندگی، گذران اوقات فراغت، سن، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و جنس با توجه به اندازه‌ی شدت اثر به ترتیب بر سلامت اجتماعی اثرگذارند؛ 3- میان تأهل و تحصیلات با سلامت اجتماعی رابطه‌ی معناداری برقرار نیست. یافته‌های تحقیق تأییدکننده‌ی تئوری‌های کییز، اسمیت، فرانس و ماتسون است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Social Health and its Effective Factors

نویسندگان [English]

  • fatemeh modiri 1
  • khadijeh safiri 2
  • fatemeh mansourian 3
چکیده [English]

Social health as a factor to assess and cognitive their social function is influenced by several factors that these factors in surveys, have been introduced varied، fragmented and sometimes contradictory and it needed a comp, rehensive review of these factors and we will bring to this matter in this article. This study is a documental and use of 22 scientific article and thesis, and examined this issue meta-analysis method using the software comprehensive Meta analysis and thereby indicate which of the factors and to what degree are accepted. Findings of descriptive and quantitative composition of the research results show: most of the people (56.3%) have moderate level of social health. Communication skills, quality of life, leisure activities, age, socioeconomic status and gender according to the size effect and significant level are affected on social health, but marital status, education and social health aren’t reasonable and significant relations. Findings confirm theories of Keyes, Smith, Frans and Matson.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Health
  • Meta Analysis
  • Communication Skills
  • quality of life
ابراهیم نجف­آبادی، اعظم (1389). بررسی عوامل مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی زنان جوان 15 تا 24 ساله، رساله­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی. ##
ارفعی عین­الدین، رضا (1388). بررسی رابطه­ی نحوه­ی گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی (جوانان 15 الی 29 ساله)، رساله­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی. ##
ازکیا، مصطفی و توکلی، محمود (1385). "فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در     سازمان­های آموزشی"، نامه­ی علوم اجتماعی، شماره­ی 27. ##
افجه، سیدعلی اکبر و سام آرام، مریم (1389). "تأثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی"، فصلنامه­ی برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره­ی 3. ##
افشارزاده، صفوراسادات (1389). بررسی میزان سلامت اجتماعی دانش­آموزان نخبه و عوامل مؤثر بر آن، رساله­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی. ##
امینی­نقده، منصور (1389). بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی (مطالعه­ی موردی: جوانان 29-18)، رساله­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.  ##
باباپور خیرالدین، جلیل؛ طوسی، فهیمه و حکمتی، عیسی (1388). "بررسی نقش عوامل تعیین­کننده در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز"، روانشناسی، سال چهارم، شماره­ی 16. ##
بخارایی، احمد؛ شربتیان، محمدحسن و طوافی، پویا (1394). "مطالعه­ی جامعه­شناختی رابطه­ی نشاط با سلامت اجتماعی (جوانان 18 تا 30 سال شهرستان ملایر)"، فصلنامه­ی برنامه‌ریزی رفاه و توسعه­ی اجتماعی، شماره­ی 25، زمستان. ##
بیات، محبوبه؛ نادری­فر، مهین؛ بیات، مقداد؛ میری، مجید و فروغی، سعید (1386). "سلامت اجتماعی کودکان 7 تا 11 ساله ساکن مراکز نگهداری شبانه­روزی"، پرستاری ایران، دوره­ی 51، شماره­ی 20. ##
پارسامهر، مهربان و رسولی­نژاد، سید پویا (1394). "بررسی رابطه­ی سبک زندگی سلامت محور با سلامت اجتماعی در بین مردم شهر تالش"، فصنلامهتوسعه­ی اجتماعی (توسعه­ی انسانی سابق)، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره­ی 10، شماره­ی ۱. ##
حاتمی، پریسا (1388). بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه­های اجتماعی، رساله­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی. ##
حسینی، فاطمه (1388). بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده­ی علوم اجتماعی، رساله­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی. ##
روحی، زهرا (1387). بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، رساله­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی. ##
شیری، مرتضی (1386). بررسی میزان سلامت اجتماعی افراد کم­توان جسمی حرکتی و عوامل مؤثر بر آن در شهر تهران، رساله­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی. ##
سرخوش، سعید (1387). بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی بر مهاجرین در شهر همدان، رساله­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی. ##
صالح، صلاح­الدین (1388). بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر میزان سلامت اجتماعی همسران جانباز اعصاب و روان (مورد شهر تهران)، رساله­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی. ##
عبدالله­تبار، هادی (1386). بررسی ارتباط سلامت اجتماعی و متغیرهای دموگرافیک اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان­بخشی، رساله­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی. ##
فارسی­نژاد، معصومه و حجازی، الهه (1386). "بررسی نقش واسطه­گری متغیر تعهد در رابطه با متغیرهای سبک‌های هویت و سلامت اجتماعی در نوجوانان"، فصلنامه­ی طلوع بهداشت، دانشکده­ی بهداشت یزد، سال ششم، شماره­ی 3 و 4. ##
فتحی، منصور؛ عجم‌نژاد، رضا و خاک‌رنگین، مریم (1391). "عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی معلمان شهر مراغه"، فصلنامه­ی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره­ی 47. ##
قاضی طباطبایی، محمود و ودادهیر، ابوعلی (1389). فراتحلیل در پژوهش­های اجتماعی و رفتاری، تهران، جامعه­شناسان. ##
کاشی­لو، خدیجه (1388). بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین کارگران شهر صنعتی کاوه، رساله­ی کارشناسی ارشد دانشکده­ی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی. ##
کییز، ال. ام، شاپیرو و دی، آرام (2004). سلامت اجتماعی در ایالات متحده: یک همه گیرشناسی توصیفی، ترجمه­ی حسینی انتشارات دانشگاه شیکاگو. ##
گرمارودی، غلامرضا و وحدانی­نیا، مریم­السادات (1385). "سلامت اجتماعی: بررسی میزان مهارت­های اجتماعی دانش آموزان"، پایش، سال پنجم، شماره­ی 2، بهار. ##
مسعودی، غزاله (1388). بررسی ارتباط میزان سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه‌های دانشگاه تهران، رساله­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.  ##
مطلق، محمد اسماعیل؛ اولیایی­منش، علیرضا و بهشتیان، مریم (1387). سلامت و عوامل اجتماعی تعیین­کننده­ی آن، تهران: موفق.  ##
مهری، اسدالله (1390). بررسی میزان تأثیر سرمایه­ی اجتماعی بر سلامت اجتماعی روانی و اجتماعی معلمان، رساله­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی. ##
موحدی، امین (1389). بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر میزان کیفیت زندگی کارکنان بانک ملی ایران، رساله­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی. ##
هومن، حیدرعلی ( 1387). راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی، تهران: سمت.  ##
 
 
Rosenthal, R. Dimatteo, R. M. (2001). “Meta-Analysis: Recent Developments in Quantitative Methods for Literature Reviews”, Annual Reviews of psychology, 52: 59-82. ##
W.H.O. (2006). Constitution of the World Health Organization. ##