اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

اصول اخلاقی نشریه توسعه اجتماعی و مصادیق سوء رفتار در نشر بر اساس قوانین بین المللی COPE

 

این کد از کمیته نشر اخلاق نشات گرفته است . این متن بر طبق اهداف و حیطه عملی سیاست‌های سرمقاله توسعه اجتماعی است.

 

1- دستور‌العمل‌ها و رهنمودهای سردبیران

1-1-      وظایف و مسؤولیت‌های اساسی سردبیران

-                    تلاش جهت تامین نیازهای خوانندگان و نویسندگان

-                    عملی شدن فرآیندها جهت اطمینان از کیفیت اصول نشر

-                    دفاع از آزادی بیان

-                    حفظ یکپارچگی مسابقه آکادمیک

-                    انسداد نیازهای تجاری از استانداردهای اخلاقی و روشنفکری

-                    اراده راسخ در جهت نشر اصلاحات، نوع گروه‌بندی، استراد و پوزش در صورت لزوم

-                    عدم تامل سردبیران نسبت به نشر اطلاعات در راستای حق مسلم آشنایی خوانندگان

 

2-1- اجتناب از تعارض های شخصی

سردبیران با عدم پذیرش علایق و سلیقه‌های شخصی در پوشش دادن سرمقاله‌ها دارای نقش مؤثری نیستند. در همین راستا، منافع مالی سردبیران، هیچ نقشی در سازمان‌ها ندارد. همچنین، سردبیران باید نسبت به اعلام کار و ارائه گزارش در همان سازمان‌ها، اجتناب کننده تضاد و تعارض‌های شخصی شامل روابط شخصی که باعث پوشش موثر مقاله‌ها می‌باشد، در رابطه با خوانندگان باید تفکیک و محدود شود.

 

3-1- خط مشی محتوای مقالات و تبلیغات

عدم توجه به خط مشی و نوع قالب تفاوت‌های موجود در محتوای سرمقاله و پیام‌های بازرگانی برای خوانندگان بدون توجه به خط مشی و نوع آن آشکار می‌باشد. وب سایت‌های موجود در انواع گوناگونی از مضمون منابع شامل کاربران محتوای تولید، مجموعه محتواها، ارائه بازاریابی، سردبیران و ناشران باید نسبت به تشخیص محتوا و تبلیغات مراقبت‌های ویژه‌ای به عمل آوردند. سردبیران باید نسبت به هرگونه نفوذ تبلیغات که باعث ضربه به صداقت تحریریه می‌شود، مانع شوند.

 

4-1- اجتناب از هرگونه تبلیغات جهت پوشش سرمقاله های تجاری

محصولات در ازای تأیید تحریریه، حق هیچ گونه دریاقت وجهی را ندارد.

جایگاه تولید بیانگر تایید تحریریه‌ای است که باید از آن اجتناب شود. تبلیغات در حوزه محتویات تحریریه، هیچ جایگاهی ندارد. نوع پوشش تحریریه یک شخص و یا محصول نباید در مجاورت پیام‌های تبلیغاتی مربوط به همان شخص یا محصول ملاحظه نمی‌شود.

 

5-1 ارتباطات نویسندگان

-                    تایید و تکذیب تصمیمات سردبیران نسبت به انتشار مقالات بر اساس اهیت مقاله، اصالت آن، ارزش علمی و ارتباط آن در راستای ارسال مقاله به نشریه می‌باشد. سردبیران نسبت به تصمیمات نباید باعث نقص تایید نظریات شوند. مگر در صورتی که شناسایی مشکلات مربوط به نظریه‌ها، مشخص شده باشد.

-        تصمیات سردبیران جوان نباید منجر به تعلیق نشر و انتشار مقالاتی شوند که اصلاح آن توسط سردبیران قدیمی صورت گرفته مگر وجود مشکلاتی که قابل شناسایی است. نشریه‌ها باید نسبت به انتشار نظریه‌ها و تایید تاریخ آنها برای مقالات ارائه شوند.

-        سردبیران نباید نسبت به نویسندگان و دانشگاهیان تفاوت قائل شوند و همچنین نشر اثر با توجه به ترتیب زمانی صورت می‌گیرد.

-                    مشخصات کلیه نویسندگان تا زمان تایید مقالات آنها توسط منتقدان ادبی همچنان محفوظ باقی می‌ماند.

 

6-1- روابط اعضای هیات تحریریه

سردبیران باید نسبت به ارائه رهنموردهای مربوط به اعضای جدید هیات تحریریه آن را قراهم کنند همان گونه که از آنها انتظار می‌رود، اعضای جدید باید نسبت به پیشرفت‌ها و سیاست‌های جدید، خود را وفق دهند.

 

7-1- روابط با منتقدان ادبی

-        سردبیران باید باعث تفکیک هرگونه رقابت‌های بالقوه موجود در منابع منتقدان، قبل از هرگونه ارائه توافق تجدید نظر در نظریات شوند

-                    سردبیران باید مجهز به سیستمی باشند که حمایت از مشخصات و حقوق گروه منتقدین محفوظ بماند.

-        سردبیران باید نسبت به انتشار گزارش‌ها و تحقیقات بررسی شده توسط منتقدان، از شایستگی و صلاحیت تجدید نظر آنان، اطمینان حاصل کنند.

 

8-1- روابط مسؤولان نشریه و ناشران

اتخاذ تصمیم‌گیری‌های سردبیران مبنی بر نشر مقالاتی می‌باشد که دارای کیفیت و شایستگی نشریاتی است که با عدم دخالت مدیر مجله و یا ناشر توام می‌باشد.

 

9-1- فرآیندهای اجرایی گروه تجدید نظر سردبیران

-        تلاش سردبیران در راستای اطمینان از گروه تجدید نظر موجود در نشریاتی است که کاملا" منصفانه و بدون هیچ گونه غرض‌ورزی صورت می‌گیرد.

-        سردبیران باید مجهز به سیستمی باشند که مقالات پیشنهادی موجود در نشریات، همچنان زیر نظر گروه تجدید نظر مخرمانه باقی بماند.

 

10-1- شکایات

سردبیران باید نسبت به شکایات بدون وقفه پاسخگو باشند و تنها راه عدم رضایت شکایات، اجرا و ارائه شکایات بیشتر می‌باشد که در همین راستا، نسبت به آن باید اطمینان حاصل کنند.

 

2- رهنمودهای گروه تجدید نظر

1-2- مطمئن شدن از صحت تجدید نظر در رابطه با مقالات درخواستی و پیشنهاد، طبق مهارت‌ها و صلاحیت‌های لازم.

دیدگاه نزدیک سردبیر به شما ممکن است شناختی از اثرات شما نداشته باشد و تنها راه آگاهی او از مقالات شما، ارائه آن در یک متن گسترده‌تری است. تنها راه جلب اعتماد، وجود گروه تجدید نظر ذی صلاح برای مقالات می‌باشد.

 

2-2- پرهیز از تضادهای بالقوه موجود در منافع

یک تضاد شخصی لزوماً شما را از تجدید نظر یک مقاله محروم و یا محدود نمی‌کند. اما با افشاگری‌های کامل نسبت به سردبیر آنها را مجاز به اخذ تصمیم‌گیری‌های لازم می‌نماید. مثلا اگر شما به عنوان نویسنده‌ای در سازمان و یا موسسه‌ای مشغول باشید و همچنان دیگری مقاله‌ای قدیمی با نویسنده‌ای باشید، در حقیقت ارتباط شما حرفه‌ای و یا مالی محسوب می‌شود که در این گونه موارد و در زمان پاسخگویی به دعوت سردبیر برای تجدید نظر جزو اسامی فهرست شده، در لیست قرار می‌گیرد.

 

3-2- مدیریت فرصت زمانی

تجدید نظر یک مقاله می‌تواند کاملاً وقت‌گیر باشد زمان صرف شده برای این تجدید نظر می‌تواند حد و مرز نظم و نوع مقاله را تا حد وسیعی در بر بگیرد اما به طور متوسط هر مقاله‌ای حدود پنج ساعت نیازمند یک تجدید نظر صحیح می‌باشد. قبل از فرصت تصریح برای اجرا و انجام تجدید نظر، فکر می‌کنید چنین زمانی کفایت می‌کند؟

 

4-2- درک پذیرش تجدید نظر و مدیریت زمان

ارائه اطلاعات سردبیران نسبت به انظارات زمانی با درخواست گروه تجدید نظر صورت می‌گیرد. با توجه به نوع درخواست ارائه شده، یک تا دو روز زمان می‌برد. آنها با ارائه فرصت‌های اعلام شده در یک قالب زمانی مشخص شما قادر به تکمیل تجدید نظر مقاله خواهید بود. در این صورت هیچ گونه عواقبی برای رد تجدید نظر مقاله وجود ندارد.

چنانچه زمان تکمیل تجدید نظر بیشتر از زمان طبیعی وقت‌گیر خواهد بود در این راستا می‌توانید با سردبیر مشورت کنید. سردبیر در این شرایط ممکن است منتقدان ادبی را به صورت متناوب پیشنهاد کند و یا اینکه مدت زمانی را همچنان منتظر بمانید. به عبارت دیگر، برای مقالات تخصصی دستیابی به منتقدان آن دشوار می‌باشد. با توجه به رهنمودهای کلی شما قادر به تکمیل یک نظرخواهی در قالب زمانی مشخص شده نخواهید بود که در این صورت باید از بررسی مقاله صرف‌نظر کنید.

 

3- رهنمودهای محققان

1-3- آزادی محققان

-        محققان باید با تمرکز بر مزایای بشریت و گسترش مرزهای دانش بشریت تنها توام با لذت از آزادی فکر و بیان است که وجود این آزادی در راستای تشخیص روش‌هایی است که شناخت کل مشکلات طبق شناسایی روش‌ها و اصول اخلاقی بنا شده است.

-        با این وجود محققان، ملزم به شناخت محدودیت‌های آزادی هستند که در نتیجه شرایط خاص، تحقیقات شامل: نظارت، مدیریت، شناسایی حوزه عملیاتی و نوع محدودیت‌های آن همچون دلایل زیر ساختاری مربوط به بخش صنعیت و یا مربوط به دلایل حمایت‌های مالکیت معنوی می‌شود.

 

2-3- اصول اخلاقی

-        محققان باید نسبت به شناخت روش‌های اخلاقی و ساس اصول اخلاقی در ارتباط باشند که این اصول پیرو و نظم و ترتیبی هستند که علاوه بر آن، استانداردهای اخلاقی به عنوان یک سند در زمینه‌های مختلف ملی محسوب می‌شود به ویژه، بر مبنای سیاست‌های کدهای نهادینه شده در بخش اخلاق شکل می‌گیرد.

 

3-3- مسؤولیت حرفه‌ای

-        تلاش محققان باید در راستای تحقیقات مرتبط با جامعه باشد نه اینکه تکثیر تحقیقات تکراری و قدیمی و ارائه آن در مکان‌های دیگر.

-        آنها باید از نوع سرقت تالیفات اجتناب و از پایداری و مقاومت اصول مالکیت معنوی و پیوستن اطلاعات مالک در مواردی که تحقیقاتی با همکاری ناظران و دیگر محققان انجام شده است پرهیز کنند. معتبر نمودن مشاهدات جدید توام با ارائه آزمایشات قابل تکثیر هستند که در این صورت سرقت تالیفات محسوب نمی‌شود که در حقیقت، اطلاعات تایید شده ای هستند که صریحاً نقل شده‌اند.

-        محققان باید نسبت به نمایندگی هر یک از آثارشان اطمینان حاصل کنند، که در این صورت شخص مورد نظر شایستگی لازم را برای اجرای تحقیقات دارد.

 

4-3- نگرش حرفه‌ای

محققان باید نسبت به اهداف استراتژیک حاکم بر محیط تحقیقات و مکانیسم تامین وجه در جست و جوی ضرورت مصوبه‌هایی است که قبل از اقدام تحقیقات و یا دستیابی به منابع ارائه شده است.

محققان باید همیشه نسبت به نوع روش‌های عملی توام با تصویب قوانین ملی که شامل پیشگیری‌های لازم جهت امنیت اطلاعات از فاجعه‌های فن‌آوری اطلاعات می‌شود و ارائه استراتژیک‌های مناسب برای پشتیبانی اطلاعات است. همچنین، آنها باید با شرایط و نیازمندی‌های اخیر قانون ملی با توجه به حمایت اطلاعات و با پشتیبانی قابل اعتماد بودن از شرایط نسبت به ایجاد و اجرای گام‌های ضروری در همه جا متعهد شوند.

 

5-3- انتشار و بهره‌برداری از نتیجه

کلیه محققان باید نسبت به پذیرش توافقات قراردادی اطمینان حاصل کنند که درنتیجه، انتشار تحقیقات و بهره‌برداری از آنها شکل می‌گیرد که در این زمینه می‌توان به مخابره کردن و انتقال تحقیقاتی دردیگر حوزه‌های تحقیقاتی در صورت شایستگی جنبه تجاری به خود می‌گیرد. در این خصوص، از محققان ارشد انتظار می‌رود با هدایت تحقیقات مؤثر و ارائه نتایج آن از نظر تجاری به صورت موفقیت‌آمیزی بهره‌بردای می‌شود و یا اینکه در هر زمان و مکان برای عموم قابل دسترس خواهد بود.

 

6-3- ارتباط با ناظران

محققان در مراحل آموزش باید ساختاری را ایجاد کنند که ارتباط مستمر با ناظران و نمایندگان بر دیگر شعب هیأت علمی به منظور گرفتن از ارتباط آنها حاصل می‌شود.

این ارتباط شامل ضبط پیشرفت کار و یافته‌های تحقیقاتی، به دست آوردن زمینه‌ای از گزارشات و سمینارهایی است که درخواست چنین زمینه و کارکرد شامل برنامه‌های توافقی، نقاط عطف و تحویل اطلاعات خروجی‌های پژوهشی است.