تحلیلی جامعه‌شناختی از میزان آگاهی شهروندی شهروندان نسبت به امور شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

توجه­ی کالبدی و سخت­افزاری به شهر، مدیریت شهری را گرفتار فرسایش سخت و شکننده می­نماید؛ بهتر آن است اهتمام دست­اندرکاران جهت برون رفتن از انواع معضلات در حوزه­ی مدیریت و توسعه­ی شهری به ریشه­یابی باشد که زمینه را برای حل و فصل عمیق سبب گردد، که در این میان به نظر می­رسد عمیق­ترین و کاراترین راه حل، آگاه­سازی و ارتقای سطح دانش شهروندی شهروندان است؛ چون مدیران شهری را در هدف­گذاری، برنامه­ریزی و اجرای مناسب اقدامات، برای رسیدن به شهری پایدار کمک می­نماید. تحقیق حاضر با تکیه بر نظریه­های شهروندی (برایان. اس. ترنر و یورگن هابرماس) و به روش پیمایش انجام گرفته است؛ به این ترتیب که پس از تقسیم شهر ساری به مناطق 3 گانه، با استفاده از روش نمونه­گیری    طبقه­ای و تصادفی، تعداد 437 نفر به­عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند. جمعیت تحقیق کلیه­ی شهروندان شهر ساری با ضابطه­ی سنی 18 سال و بالاتر می­باشد. نتایج حاصل از تحقیق، حاکی از متوسط بودن میزان آگاهی شهروندی شهروندان نسبت به امور شهری است که سهم آگاهی مردان بیشتر از زنان می­باشد. متغیر رسانه­های جمعی و مشارکت در نهادهای مدنی معنادار بوده و رسانه­های جمعی، مهم­ترین تبیین­کننده­ی آگاهی شهروندی نسبت به امور شهری می­باشد. متغیرهای زمینه­ای (گروه­های سنی، سمت در خانوار، وضعیت تأهل، وضعیت فعالیت) معنادار می­باشند و تطابق یافته­های این متغیرها دلالت بر ضعف آگاهی در میان جوانان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of Sari Citizen's Citizenship Awareness Rate towards Urban Affairs

نویسندگان [English]

  • mahmoud sharepour 1
  • maryam shaebani 2
چکیده [English]

Although it passes more than one hundred year of new urban management, most changes are seen in structural facilities like constructing highways, buildings …, there is less distinguished planning for citizen’s awareness. Structural analysis of urban management makes it erode hard. Its better involved people and performers find some solution for omitting these kinds of problems in urban development and management. It seems the most effective way is awareness and promotions of citizens about urban affairs. As, it help manager in sighting planning and correct operation for achieving a stable city. So this study analyzes citizens awareness a bout urban affairs and social factors affecting it using citizenship theories of (Habermas, Turner). The research method using this study is survey. Sari is divided to three area using stratified sampling and random sampling 437 people chosen as sample size. The age of sample are 18 and above 18. Result of dependent variable show citizen's citizenship awareness is an average, that men are more awareness of woman. So, Results show, the variable using mass media and participation in civic institutions is significantly related to citizenship awareness towards urban affairs and mass media have been strongly effect for citizenship awareness towards urban affairs. Among Background Variables, the variable: age, Position in Family, Marital, Activity Status are significantly related to citizenship awareness. Comparative variables indicate weakness of awareness among youth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness
  • Urban Citizenship
  • Mass Media
  • Participation in Civic institutions