فراز و فرود اشتغال زنان در ایران و تفاوت آن با روندهای جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه‌شناسی، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

هدف از این مقاله بررسی روند اشتغال زنان در ایران و تفاوت­های جنسیتی در این حوزه طی سال­های 1335 تا 1385 است. این مطالعه نشان می­دهد که در سه دهه­ی اخیر در تمام گروه­های سنی، شاهد کاهش مشارکت نیروی کار زنان هستیم. گر چه فراز و فرودهای زیادی در میزان مشارکت نیروی کار زنان رخ داده است اما همواره سطح اشتغال بسیار پایین است. الگوی سنی اشتغال در سه دهه­ی اخیر نیز بررسی شده است. نتایج نشان می­دهد که این الگو عمدتاً از نمودار M شکل تبعیت نمی­کند. با استفاده از روش­های تحلیل درجمعیت­شناسی ریاضی، تغییرات در میزان خام اشتغال به دو مؤلفه تجزیه شده است. این مؤلفه­ها عبارتند از تغییرات در ساختار سنی و تغییرات در میزان­های اشتغال. نتایج نشان می­دهد که نقش ساختار سنی رو به افزایش است؛ اما در مجموع سهم اندکی از تغییرات در میزان اشتغال خام را به خود اختصاص می­دهد. تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال زنان نشان می­دهد که عواملی در سطح کلان مانند مشکلات اقتصادی و سیاسی و در سطح خانواده مانند کاهش باروری، سطوح بالاتر تحصیلات، افزایش مخارج بر سطوح اشتغال زنان تأثیر بسزایی داشته است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women’s Employment Fluctuations in Iran and its Deviations from the World Trends

نویسنده [English]

  • hossein ghodrati
چکیده [English]

This study aims at investigating women’s employment trends in Iran between 1335 and 1385. Results show that in spite of some changes in women’s participation in labor force, the employment rate is still very low. Another feature of women’s participation in labor force is transformations in age patterns of employment so that in three last decades women’s participation in labor force has decreased in all age groups. Except 2006, a great number of employed women did not return to work after marriage and childbearing. Using decomposition method for crude activity rate of women, we conclude that most of changes in crude activity rate are due to changing in age specific activity rates and age composition has low effects. Along with macro level factors such as social and economic problems, other factors like fertility decline, rise of life expenditure and higher education had great impact on women’s employment rates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Employment
  • Inequality
  • Decomposition
  • Crude Employment Rate
  • Age Pattern