ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث سد کارون 3 شهرستان ایذه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات توسعه دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی

4 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه­ی احداث سد کارون 3 است که با استفاده از روش کیفی اجرا شده است.  یافته­های پژوهش نشان می­دهد افرادی که تحت تأثیر اثرات منفی سد کارون 3 قرار گرفته­اند عبارتند از: خانواده­های نقل مکان شده از محل خود، جوامع میزبان و پذیرنده و جوامع ساکن در حاشیه­ی رودخانه­ی کارون می­باشند.  مهم­ترین پیامد احداث سد کارون 3 ویرانی نظام تولید سنتی و مهاجرت روستائیان به سوی شهرها بوده است که این امر خود منجر به از دست دادن هویت، از بین رفتن همبستگی و روابط خویشاوندی، افزایش فردگرایی و انزوا، حاشیه­نشینی و بزهکاری و در نهایت فقر و بیکاری بوده است.  از سویی دیگر، با احداث سد کارون 3 و با توجه به جابه­جایی و تجمیع صورت گرفته می­توان به بروز مسائلی از قبیل بر هم خوردن نظام همسایگی، کمرنگ شدن ارتباطات اجتماعی به دلیل بر هم خوردن نظام گذشته، کمرنگ شدن آداب و رسوم خاص محلی به دلیل ورود افراد از سایر روستاها و تجمیع ساکنان روستاهای مختلف در یک مکان، از بین رفتن راه­های ارتباطی و کاهش سرمایه­ی اجتماعی را برای روستاییان حاشیه­ی سد برشمرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Social and Cultural Consequences of Dam Construction Project 3 City Eizeh

نویسندگان [English]

  • zolfaghar ahmadi avendi 1
  • sajad bahmaee 2
  • azizallah sepahvand 3
  • ali lajm orakmoradi 4
چکیده [English]

Abstract:
 
The main objective of this study was to evaluate the social and cultural consequences of dam construction project of Karoon-3 that implemented using qualitative methods. Research findings show that people who are affected by the negative effects of the dam 3 include: Families moved from their location, host communities and the acceptor and communities living in the fringes of the Karun River. The most important consequence of the Karun-3 dam destruction of traditional production systems and the rural exodus to the cities. This leads to a loss of identity, the loss of solidarity and the extended family relations, individuality, and isolation, the increase in, and the border finally, poverty and unemployment is down and crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dam construction
  • Social and Cultural Consequences
  • Migration
  • Poverty and Unemployment