چالش‌های علم در عصر مدرنیته و پست‌مدرنیته (علم‌باوری یا عدم علم‌باوری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

هنگام بحث درباره­ی تفاوت‌های مدرنیسم و پست‌مدرنیسم؛ می‌توان از تفاوت علم باوری و عدم علم باوری نیز سخن به میان آورد.  در یک‌سو افرادی مانند کارل پوپر هستند که داعیه­ی علم باوری را در سر می‌پرورانند و از سوی دیگر افرادی مانندکوهن و فایرابند از عدم باورداشت به علم سخن می‌گویند.  در این مقاله سعی شده‌است که این دو طیف متفاوت اندیشه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges in the Era of Modernity and Post-Modernity (Belief and Non-Belief to Science)

نویسندگان [English]

  • mohammad abbaszadeh 1
  • elnaz panahi 2
چکیده [English]

When we discuss about differences between modernism and postmodernism, we believe the differences between science and non-science too. On one side we can talk about Karl Popper who believe in science and the other side consist of people such as and Feyerabend and Kuhn who not believe to the science. In this paper an attempt has been done according to different aspect of discussion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • Non Science
  • Popper
  • Feyeraband
  • Kuhn