دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 55، بهار 1399، صفحه 1-214 (دوره ۱۴، شماره ۳، بهار ۱۳۹۹) 
4. بازار و منافع گسترده آموزش عالی در ابعاد فردی و اجتماعی در نظام آموزشی ایران

صفحه 91-116

10.22055/qjsd.2020.15700

روح اله باقری مجد؛ میرسید عباس زاده؛ محمد حسنی؛ یداله مهرعلی زاده؛ ابراهیم صالحی عمران


6. بررسی مقایسه‌ای تأثیر جهانی‌شدن بر توسعه اجتماعی ایران در دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد

صفحه 151-186

10.22055/qjsd.2020.15702

فرزانه صیفوری؛ سید امیرمسعود شهرام نیا؛ عباس حاتمی؛ سید جواد امام جمعه زاده


7. تبیین مدل ارزیابی عقلانیت در سازمان با رویکرد اسلامی

صفحه 187-214

10.22055/qjsd.2020.15703

عبدالحسین نیسی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ ولی ا... نقی پورفر


شماره‌های پیشین نشریه

دوره 14، شماره 4، تابستان 1399
دوره ۱۴، شماره ۳، بهار ۱۳۹۹
دوره 14، شماره 2، زمستان 1398
دوره 14، شماره 1، پاییز 1398