کلیدواژه‌ها = دانشجویان
سبک مصرف سینما و رابطه آن با سواد سینمایی در بین دانشجویان دانشگاه ایلام

دوره 14، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-32

10.22055/qjsd.2020.15398

اصغر میرفردی؛ عبدالله ولی نژاد؛ احسان خانمحمدی


میزان امیدواری دانشجویان رشته کتابداری به کاریابی بعد از فراغت از تحصیل

دوره 11، شماره 4، تیر 1396، صفحه 155-182

10.22055/qjsd.2017.13010

زاهد بیگدلی؛ سیده صدیقه طاهرزاده موسویان؛ شبنم شاهینی


واکاوی رفتارهای زیست‏محیطی بر اساس مدل TPB

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 31-66

10.22055/qjsd.2017.12824

مجتبی حمایت خواه جهرمی؛ فرهنگ ارشاد؛ پروانه دانش؛ مهدی قربانی


بررسی تأثیر کیفیت زندگی بر امنیت رفتاری دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد مرودشت)

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 67-84

فرزانه محمدی؛ نادر زالی؛ اسماعیل قاسمی؛ نیر ابراهیمی