بررسی تأثیر وام‌های خوداشتغالی بر اشتغال پایدار مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان آبدانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 کارشناس ارشد جمعیت شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده

یکی از اصلی‌ترین مسائل جامعه­ی بشری که از دیرباز بشر بدان دست به گریبان بوده است موضوع بیکاری است. یکی از راه‌های مقابله با بیکاری و اقدامات مناسب جهت کاهش میزان بیکاری خوداشتغالی است؛ و خوداشتغالی فعالیت بخش خصوصی و غیر رسمی اقتصاد است که می‌تواند تأثیر زیادی در کاهش میزان بیکاری داشته باشد. یکی از نهادهایی که در زمینه­ی خوداشتغالی و نهادینه کردن آن سعی و تلاش چشمگیر نموده است کمیته­ی امداد امام خمینی (ره) می‌باشد. این پژوهش به موضوع مهم پایداری شغل و ارتباط آن با برخی متغیرها پرداخته است. چرا که اگر مهم ایجاد شغل در قالب خوداشتغالی برای مددجویان است مهم­تر تداوم و پایداری شغل ایجاد شده است. هدف پژوهش حاضر، شناخت عوامل مرتبط با پایداری شغل در بین افرادی که از کمیته­ی امداد امام خمینی (ره) تسهیلات خوداشتغالی دریافت کرده‌اند، می­باشد. روش این پژوهش پیمایشی و میدانی می‌باشد و از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. روایی پرسشنامه بر اساس توافق نظر اساتید راهنما و مشاور بوده است و پایایی آن نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که برابر 715/0 بوده است. یافته‌های پژوهش در دو بخش توصیفی و ارتباطی آمده است که نتایج بررسی­ها نشان­دهنده­ی تأیید ارتباط بین پایداری شغل ایجادشده با متغیرهای جنس، سن و میزان وام دریافتی می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Self–Employment Loans on Stable Employment of Abadan Imam Khomeini Relief Foundation Aid Recipients

نویسندگان [English]

  • hojatallah cheraghi 1
  • asadollah cheraghi 2
  • nasrollah pourafkari 3
چکیده [English]

Unemployment is one of the main problems of the human society that the man has been struggling with for a long time. Self-employment is of the ways of confronting unemployment and a proper procedure for decreasing unemployment rate. Self-unemployment is the activity of the private and unofficial sector of the economy which has a big impact on reduction of unemployment rate. Imam Khomeini Relief Foundation (IKRF) is one of the foundations that have put a lot of effort into self-employment and its institution alisation. This study investigates the important subject of stable employment and its relation with some variables. Although it is important to create employment for aid recipients in the form of self-employment but stability of created employment is more important. The aim of this study is to recognize factors related to important stability among individuals who have received self employment facilities from IKRF. The methods of this research are survey and field study and for data collection questionnaire was used. Questionnaire validity has been based on the agreement between supervisor and advisor and its reliability calculated by Cronbachs' alpha coefficient was 0.715. Research findings are presented in two descriptive and communication sections.the result show there is a relationship between employment stability and variables such as gender, age and amount of received loan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Employment Loan
  • Stable Employment
  • Imam Khomeini Relief Foundation