برساخت فهم زنان تک‌فرزند از چالش‌های فرزندآوری (مشارکت‌کنندگان: زنان تک‌فرزند شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 استاد بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

3 استادیار بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

4 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

خانواده به‌عنوان بنیان اصلی جامعه، در طول تاریخ، تحت تأثیر تحولات گوناگون اقتصادی و اجتماعی، دگرگون‌شده است. به‌طور حتم مسائل خانواده­ی امروز ایرانی با خانواده پنجاه یا صد سال پیش تفاوت‌های عمده‌ای دارد. یکی از عرصه‌هایی که در این سال‌ها دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده، روند رشد جمعیت و فرزندآوری و روی آوردن خانواده‌ها به داشتن یک فرزند است. پژوهش حاضر سعی کرده کنش تک‌فرزندی زنان شهر اهواز را مورد کندوکاو قرار دهد و چالش‌های مشارکت‌کنندگان را در ارتباط با خانواده و فرزندپروری که منجر به این رفتار شده را شناسایی کند. برای رسیدن به این هدف از روش‌شناسی کیفی و نظریه زمینه‌ای استفاده شده است. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و نظری تعداد 20 زن که دارای یک فرزند بودند، انتخاب و با کمک از مصاحبه‌های عمیق، داده‌ها جمع‌آوری شدند و تحلیل داده‌ها به شیوه­ی کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. یافته‌های تحقیق شامل 17 مقوله­ی فرعی، 6 مقوله­ی اصلی و مقوله­ی هسته چالش‌های سخت پیش روی فرزندآوری می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهند که عدم حمایت کافی از زنان و خانواده و نداشتن زمان کافی به‌واسطه­ی شاغل بودن یا ادامه تحصیل به‌عنوان شرایط علی چالش‌های پیش روی فرزند آوری می‌باشند. زنان در مواجهه با این چالش‌ها در بستری که مشکلات مالی و مسکن در آن وجود دارد و تجربه­ی ناخوشایندی از تعداد زیاد اعضای خانواده دارند و مداخله­ی فضای اجتماعی مخاطره‌آمیز و بالا بودن هزینه‌های فرزندآوری، استراتژی تک‌فرزندی را انتخاب می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction of One- Child Women Understanding Of Childbearing Challenges (Participants: One- Child Women of Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • Jahangir Jahangiri 1
  • habib ahmadi 2
  • mansour tabiee 3
  • hossein moltafet 4
چکیده [English]

The family as the foundation of society, throughout history, has been changed under the influence of various economic and social Evolutions. Certainly Iranians today family issues are different from fifty or one hundred years ago. During recent decades the trend of population growth and childbearing has led some families to have one child. This study has tried to explore the actions of one-child women of Ahvaz, and has recognized challenges of participants in relation to family and parenting that leads to this behavior. To achieve this goal, qualitative methodology and grounded theory have been used. Twenty women, who had just one child, were selected through purposive and theoretical sampling. Data were collected through in-depth interviews. Data analysis was done by open, axial and selective coding. The results included 17 sub-categories, 6 main categories and the core category of “facing the difficult challenges of childbearing”. Results show that the lack of adequate protection of women and families and not having enough time due to work or study are conditional challenges for childbearing. Women facing with these challenges in the context of the financial and housing problems and previous unpleasant experience of large size family, and risk of Intervention of the social climate and high cost of raising children, chose the one-child strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • One-child
  • Women Actions
  • Childbearing Challenges
  • grounded theory