کریستالیزه شدن؛ رهیافت نوین پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه ازاد واحد شهرضا

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش کیفی، متناسب با تئوری­های نوظهور پست­مدرن، تغییرات گسترده­ای را به خود دیده است.  عدم تعین­سازی دانش، توجه به بازنمایی در ابعاد وسیع و استفاده از ژانرهای ترکیبی از جمله مواردی است که باعث شده است افق جدیدی فراسوی پژوهشگران کیفی با طرح کریستالیزه شدن گشوده گردد.  فراهم­سازی پازل معنی، انعکاس چندین شیوه­ی متضاد شناخت به همراه طرح مفاهیم مانعه­الجمع در کنار همدیگر، از جمله مواردی است که در پژوهش کیفی با رویکرد کریستالیزه شدن می­توان یافت.  در واقع، کریستالیزه شدن، رویکرد تحقیق کیفی پست مدرنی است که با برجسته کردن توصیف­های عمیق ژانرهای چندگانه، روشی برای        یکپارچه­سازی موضوعات و الگوهای تجارب زندگی است.  حال، مقاله­ی حاضر، در نظر دارد با طرح رویکرد نوین کریستالیزه شدن، کاربرد آن را در ارتباط با فهم پدیده­های انسانی به تفصیل مورد تشریح قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Crystallization, A New Approach to Qualitative Research

نویسندگان [English]

  • samad kalantari 1
  • mohammad abbaszadeh 2
  • saeed soltani bahram 3
چکیده [English]

Qualitative research is consistent with the emerging postmodern theory, has seen extensive changes. Indeterminacy of knowledge, representations in the vast and use of mixed genres, lead to new horizons beyond those that have made a qualitative research design are crystallization opened. Providing meaningful puzzle, reflection of several contrasting approaches to understanding with the of mutually exclusive concepts together, including cases in which qualitative research can be found crystallization. Crystallization is a postmodern approach to qualitative research, that, featuring in-depth descriptions of the multiple genres, the method for integrating threads and patterns of life experiences. However, this paper aim is to outline a new approach to crystallization, and its use in connection with human phenomena to be explained in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodern Approach
  • qualitative research
  • Crystallization
  • Genre
  • Thick Description