دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 67، خرداد 1402 (دوره 17، شماره 3، بهار 1402) 

مقاله پژوهشی

کاوشی در فرآیند افزایش ناپایداری‌ها و طلاق در خانواده‌ها

صفحه 1-34

10.22055/qjsd.2023.18263

حسین ملتفت؛ جابر مولائی؛ علی حسین حسین زاده


واپس‌زدگی اجتماعی؛ آسیب‌شناسی روابط همبالینی

صفحه 79-110

10.22055/qjsd.2023.18265

حمید دهقانی؛ فاطمه اکبرزاده؛ سید علی هاشمیان فر