نمایه نویسندگان

آ

 • آقاجانی، زهرا فرایند برساخت هویت زنان در جریان طلاق: بازاندیشی در تقدس خانواده و قبح طلاق (مطالعه موردی: دانشجویان زن رشته‌های علوم اجتماعی دانشگاه های تهران) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 129-166]
 • آقایاری هیر، توکل تحلیل دینامیکی جمعیت و پیامدهای اقتصادی آن با استفاده از رویکرد سیستمی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 167-194]

ا

 • احمدی، حبیب ضرورت بازنگری در سیاست‌های تصویرگری اعتیاد در جامعه (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 7-34]
 • احمدی، سیروس بررسی تأثیر دینداری بر گرایش به صرفه‏جویی در مصرف آب [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 195-210]
 • احمدی، یعقوب مطالعه تطبیقی اثر فضای مجازی بر ارزش‌ها (با تأکید بر اثر میراث اسلامی) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 149-178]
 • احمدی اوندی، ذوالفقار مطالعه کیفی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر نزاع‏های دسته‏ جمعی (مورد مطالعه: شهرستان ایذه) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 71-102]
 • ارشاد، فرهنگ واکاوی رفتارهای زیست‏محیطی بر اساس مدل TPB [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 31-66]
 • اژدری، پرستو بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه 6 خوزستان (از دیدگاه اساتید) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 165-188]
 • امیرنژاد، قنبر بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه 6 خوزستان (از دیدگاه اساتید) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 165-188]
 • امینی، محمد بررسی عوامل اقتصادی ـ اجتماعی و زمینه‌ای مؤثر بر میزان مشارکت شهروندان در حوزه امور شهری مرتبط با شهرداری [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 179-198]
 • امینی، یوسف بررسی عوامل اقتصادی ـ اجتماعی و زمینه‌ای مؤثر بر میزان مشارکت شهروندان در حوزه امور شهری مرتبط با شهرداری [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 179-198]
 • ایمان، محمدتقی مطالعه منتقدانه مسئولیت اجتماعی شرکت‏ها و توسعه (یک مطالعه مردم‏نگارانه در منطقه عسلویه) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 37-70]
 • ایمانی جاجرمی، حسین مطالعه بیکاری از نگاه بیکاران روستایی و پیامدهای آن (مطالعه موردی: روستای حسن‌آباد در شهرستان دلفان) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 73-102]

ب

 • باقری، معصومه بررسی ساختار اجتماعی، نطام قشربندی و اسکان عشایر بهمئی و بختیاری (مورد مطالعه: شهرستان‏های رامهرمز و ایذه) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 7-30]
 • باورصاد، بلقیس بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد بانک‏های مهر اقتصاد استان خوزستان از دیدگاه کارکنان [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 211-242]
 • بذرافکن، مهتا مطالعه منتقدانه مسئولیت اجتماعی شرکت‏ها و توسعه (یک مطالعه مردم‏نگارانه در منطقه عسلویه) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 37-70]
 • برادران، مراد بررسی رابطه تعارض کار ـ خانواده و بحران هویت [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 135-164]
 • بهشتی، محمد باقر تحلیل محتوای کتاب‏ های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه‏ های تغییر در باور، رفتار و نگرش ‏های نقطه شروع توسعه [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 207-236]
 • بهمنی، سجاد بررسی ساختار اجتماعی، نطام قشربندی و اسکان عشایر بهمئی و بختیاری (مورد مطالعه: شهرستان‏های رامهرمز و ایذه) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 7-30]
 • بیگدلی، زاهد میزان امیدواری دانشجویان رشته کتابداری به کاریابی بعد از فراغت از تحصیل [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 155-182]

پ

 • پارسامهر، مهربان بررسی ‏رابطه ‏بین ‏هوش ‏هیجانی ‏و ‏سازگاری ‏اجتماعی ‏دانشجویان [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 65-94]

ج

 • جهانگیری، جهانگیر فرایند برساخت هویت زنان در جریان طلاق: بازاندیشی در تقدس خانواده و قبح طلاق (مطالعه موردی: دانشجویان زن رشته‌های علوم اجتماعی دانشگاه های تهران) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 129-166]

چ

 • چرخلو، اسماعیل فقر چند بعدی خانوارهای دارای کودک در استان کرمان با بکارگیری رویکرد نسلی: 1392-1363 [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 35-52]

ح

 • حاتمی، عباس تجزیه و تحلیل رابطه محافظه‏ کاری و اصول‏گرایی در ایران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 103-130]
 • حدّت، الهه بررسی ‏رابطه ‏بین ‏هوش ‏هیجانی ‏و ‏سازگاری ‏اجتماعی ‏دانشجویان [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 65-94]
 • حسین پور، فاطمه تحلیل محتوای کتاب‏ های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه‏ های تغییر در باور، رفتار و نگرش ‏های نقطه شروع توسعه [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 207-236]
 • حسینوند، افسانه بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر هنجارشکنی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان پسر و دختر دبیرستانی شهر اهواز) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 7-36]
 • حلوایی پور، زهره فقر چند بعدی خانوارهای دارای کودک در استان کرمان با بکارگیری رویکرد نسلی: 1392-1363 [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 35-52]
 • حمایت خواه جهرمی، مجتبی واکاوی رفتارهای زیست‏محیطی بر اساس مدل TPB [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 31-66]
 • حمیدی فر، مهدی بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر هویت جنسیتی مادران و دختران: مطالعه‌ای در شهر رشت [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 97-128]
 • حیدری، اعظم بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رشد تحصیلی در بین دانشجویان [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 53-72]

د

 • دانش، پروانه واکاوی رفتارهای زیست‏محیطی بر اساس مدل TPB [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 31-66]
 • درزیان عزیزی، عبدالهادی بررسی نقش رفتارهای روابط عمومی در عملکرد روابط عمومی و اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: بانک‌های استان خوزستان) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 199-222]

ر

 • رئیسی، لیلا بررسی آثار و پیامدهای فساد مالی بر حقوق بشر [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 237-254]
 • رحیمی، فرج اله بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد بانک‏های مهر اقتصاد استان خوزستان از دیدگاه کارکنان [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 211-242]
 • رستمی، میلاد مطالعه بیکاری از نگاه بیکاران روستایی و پیامدهای آن (مطالعه موردی: روستای حسن‌آباد در شهرستان دلفان) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 73-102]
 • رسول زاده اقدم، صمد تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با هویت بازاندیشانه (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 95-122]
 • رشیدی، احمدرضا بررسی آثار و پیامدهای فساد مالی بر حقوق بشر [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 237-254]
 • رضاپور، داریوش بررسی زمینه‌های اجتماعی مؤثر بر گرایش به خشونت کلامی در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بوشهر [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 123-148]
 • رضادوست، کریم بررسی رابطه میان نگرش‌های دانشجویان نسبت به جهانی‌شدن و سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 7-32]
 • رضایی دره ده، مریم بررسی رابطه تعارض کار ـ خانواده و بحران هویت [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 135-164]
 • رهبرقاضی، محمودرضا تجزیه و تحلیل رابطه محافظه‏ کاری و اصول‏گرایی در ایران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 103-130]

ز

 • زارعی، قاسم بررسی تأثیر دینداری بر گرایش به صرفه‏جویی در مصرف آب [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 195-210]

س

 • سلیمی فرد، عادله بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد بانک‏های مهر اقتصاد استان خوزستان از دیدگاه کارکنان [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 211-242]

ش

 • شارع پور، محمود سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی (آزمون مدل میمیک) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 33-64]
 • شاهینی، شبنم میزان امیدواری دانشجویان رشته کتابداری به کاریابی بعد از فراغت از تحصیل [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 155-182]
 • شاوردی، تهمینه سرمایه اجتماعی در شبکه‏های اجتماعی واقعی و مجازی (مورد مطالعه: دختران دانشجوی دانشگاه‏های شهر تهران) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 67-96]

ط

 • طالب، مهدی مطالعه کیفی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر نزاع‏های دسته‏ جمعی (مورد مطالعه: شهرستان ایذه) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 71-102]
 • طاهرزاده موسویان، سیده صدیقه میزان امیدواری دانشجویان رشته کتابداری به کاریابی بعد از فراغت از تحصیل [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 155-182]

ع

 • عدلی پور، صمد تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با هویت بازاندیشانه (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 95-122]
 • عربی، علی ضرورت بازنگری در سیاست‌های تصویرگری اعتیاد در جامعه (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 7-34]

غ

 • غفاری، زهرا تأثیر سرمایه فرهنگی تجسم ‏یافته (ذهنی) بر تحرک اجتماعی میان نسلی (مورد مطالعه: شهروندان 30 تا 54 ساله شهر گرگان) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 183-206]

ف

 • فرزام، نازنین سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی (آزمون مدل میمیک) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 33-64]
 • فیروزجاییان، علی اصغر سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی (آزمون مدل میمیک) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 33-64]

ق

 • قاسمی، وحید بررسی ساختار اجتماعی، نطام قشربندی و اسکان عشایر بهمئی و بختیاری (مورد مطالعه: شهرستان‏های رامهرمز و ایذه) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 7-30]
 • قاسمی، یارمحمد چگونگی ارزیابی کیفیت زندگی در بین روستائیان حومه ارومیه [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 131-154]
 • قربانی، ابوذر بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر هویت جنسیتی مادران و دختران: مطالعه‌ای در شهر رشت [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 97-128]
 • قربانی، مهدی واکاوی رفتارهای زیست‏محیطی بر اساس مدل TPB [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 31-66]
 • قلمبر، محمدحسین بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد بانک‏های مهر اقتصاد استان خوزستان از دیدگاه کارکنان [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 211-242]
 • قلی زاده قلعه عزیز، وحید چگونگی ارزیابی کیفیت زندگی در بین روستائیان حومه ارومیه [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 131-154]

ک

 • کرمی، غلامحسین بررسی رابطه تعارض کار ـ خانواده و بحران هویت [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 135-164]
 • کفاشی، مجید تاثیر اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی بازار بزرگ ایرانی اسلامی بر توسعه پایدار شهر جدید اندیشه [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 103-134]
 • کلانتری، عبدالحسین بدحجابی؛ واکنش سوژه‌ به تأیید اجتماعی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 189-215]
 • کنعانی، محمد امین بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر هویت جنسیتی مادران و دختران: مطالعه‌ای در شهر رشت [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 97-128]
 • کوهی، خدیجه تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با هویت بازاندیشانه (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 95-122]
 • کیا، علیرضا بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رشد تحصیلی در بین دانشجویان [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 53-72]

ل

 • لهسایی زاده، عبدالعلی فرایند برساخت هویت زنان در جریان طلاق: بازاندیشی در تقدس خانواده و قبح طلاق (مطالعه موردی: دانشجویان زن رشته‌های علوم اجتماعی دانشگاه های تهران) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 129-166]

م

 • محمودی، کریم تحلیل محتوای کتاب‏ های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه‏ های تغییر در باور، رفتار و نگرش ‏های نقطه شروع توسعه [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 207-236]
 • مسعودی، زینب بررسی نقش رفتارهای روابط عمومی در عملکرد روابط عمومی و اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: بانک‌های استان خوزستان) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 199-222]
 • مهدی زاده، حسین چگونگی ارزیابی کیفیت زندگی در بین روستائیان حومه ارومیه [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 131-154]
 • مومنی، حسن بدحجابی؛ واکنش سوژه‌ به تأیید اجتماعی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 189-215]

ن

 • نبوی، سید عبدالحسین بررسی رابطه میان نگرش‌های دانشجویان نسبت به جهانی‌شدن و سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 7-32]
 • نبوی، سید عبدالحسین بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر هنجارشکنی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان پسر و دختر دبیرستانی شهر اهواز) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 7-36]
 • نجفی اصل، زهره مطالعه کیفی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر نزاع‏های دسته‏ جمعی (مورد مطالعه: شهرستان ایذه) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 71-102]
 • نداف، مهدی بررسی نقش رفتارهای روابط عمومی در عملکرد روابط عمومی و اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: بانک‌های استان خوزستان) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 199-222]
 • نصرالهی قلعه عبدشاهی، حمیدرضا بررسی رابطه میان نگرش‌های دانشجویان نسبت به جهانی‌شدن و سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 7-32]
 • نصرالهی وسطی، لیلا تحلیل دینامیکی جمعیت و پیامدهای اقتصادی آن با استفاده از رویکرد سیستمی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 167-194]
 • نصرت ابادی، مهدی فقر چند بعدی خانوارهای دارای کودک در استان کرمان با بکارگیری رویکرد نسلی: 1392-1363 [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 35-52]
 • نواح، عبدالرضا بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر هنجارشکنی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان پسر و دختر دبیرستانی شهر اهواز) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 7-36]