نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، نیر بررسی تأثیر کیفیت زندگی بر امنیت رفتاری دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد مرودشت) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 67-84]
 • احمدی، حبیب تحلیل گفتمان‌شناسی گزیده‌ای از سرودهای ملی کشورهای جهان [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 75-96]
 • احمدی، یعقوب تحلیل جامعه‌شناختی برابری جنسیتی در رویکردها و اهداف توسعه انسانی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 155-176]
 • احمدی اوندی، ذوالفقار ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث سد کارون 3 شهرستان ایذه [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 27-52]
 • احیایی، پویان تحلیل رابطه حضور در شبکه اجتماعی فیس‌بوک و انزوای اجتماعی در بین جوانان شهر تبریز [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 133-154]
 • امیرنژاد، قنبر تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی استان خوزستان (مورد مطالعه: دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 47-66]

ب

 • باقری، معصومه بررسی نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان شهر اهواز [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 197-222]
 • بخارایی، احمد مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر توسعه کیفیت زندگی زنان شهر مشهد [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 107-132]
 • بهمئی، سجاد ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث سد کارون 3 شهرستان ایذه [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 27-52]
 • بهمئی، سجاد بررسی نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان شهر اهواز [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 197-222]

ت

 • تاج بخش، غلامرضا بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و نگرش دینی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر سوسنگرد) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 119-144]

ح

 • حقیقتیان، منصور رابطه بین دینداری و اخلاق کار (مورد مطالعه: کارمندان ادارات دولتی شهر اقلید) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 177-201]
 • حیدری ساربان، وکیل اثرات سرمایه اجتماعی در مناطق ‌روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین‌شهر) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 7-28]

خ

 • خسروی پور، الهام تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی استان خوزستان (مورد مطالعه: دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 47-66]

ر

 • رسول زاده اقدم، صمد تحلیل رابطه حضور در شبکه اجتماعی فیس‌بوک و انزوای اجتماعی در بین جوانان شهر تبریز [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 133-154]
 • رضادوست، کریم بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان نشاط در استان خوزستان [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 29-46]

ز

 • زالی، نادر بررسی تأثیر کیفیت زندگی بر امنیت رفتاری دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد مرودشت) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 67-84]

س

 • سپهوند، عزیزاله ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث سد کارون 3 شهرستان ایذه [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 27-52]
 • سلطانی، سعید کریستالیزه شدن؛ رهیافت نوین پژوهش کیفی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 1-26]
 • سهراب زاده، مهران تحلیل جامعه‌شناختی برابری جنسیتی در رویکردها و اهداف توسعه انسانی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 155-176]
 • سهرابی، مریم تحلیل رابطه حضور در شبکه اجتماعی فیس‌بوک و انزوای اجتماعی در بین جوانان شهر تبریز [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 133-154]

ش

 • شربتیان، محمدحسن مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر توسعه کیفیت زندگی زنان شهر مشهد [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 107-132]
 • شکری فیروزجاه، پری تحلیلی بر سلسله مراتب نواحی شهر دامغان با رویکرد عدالت اجتماعی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 173-196]

ص

 • صالحی، وحید رابطه بین دینداری و اخلاق کار (مورد مطالعه: کارمندان ادارات دولتی شهر اقلید) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 177-201]

ع

 • عباس زاده، محمد کریستالیزه شدن؛ رهیافت نوین پژوهش کیفی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 1-26]
 • عدلی پور، صمد تحلیل رابطه حضور در شبکه اجتماعی فیس‌بوک و انزوای اجتماعی در بین جوانان شهر تبریز [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 133-154]
 • عشایری، طاها تحلیل جامعه‌شناختی برابری جنسیتی در رویکردها و اهداف توسعه انسانی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 155-176]
 • علی زاده، بهزار نگرش توسعه دولت‌محور در بین روستائیان و اثرات آن در شکل‌گیری مهاجرت روستائیان به شهر (مطالعه موردی: روستای چشمه علی‌اکبر از توابع شهرستان سلسله) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 145-172]

ف

 • فاضلی، عبدالله بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان نشاط در استان خوزستان [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 29-46]
 • فردوسی، سجاد تحلیلی بر سلسله مراتب نواحی شهر دامغان با رویکرد عدالت اجتماعی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 173-196]
 • فیروزی، محمدعلی تأثیر مدرنیسم در بازار کاشان [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 53-74]

ق

 • قاسمی، اسماعیل بررسی تأثیر کیفیت زندگی بر امنیت رفتاری دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد مرودشت) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 67-84]
 • قاسمی نژاد، ابوذر نگرش توسعه دولت‌محور در بین روستائیان و اثرات آن در شکل‌گیری مهاجرت روستائیان به شهر (مطالعه موردی: روستای چشمه علی‌اکبر از توابع شهرستان سلسله) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 145-172]

ک

 • کلانتری، صمد کریستالیزه شدن؛ رهیافت نوین پژوهش کیفی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 1-26]

ل

 • لجم اورک مرادی، علی ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث سد کارون 3 شهرستان ایذه [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 27-52]

م

 • محلوجی، جواد بررسی رابطه بین استفاده از رسانه‌های جمعی و مسئولیت-پذیری جوانان (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 97-118]
 • محمدی، فرزانه بررسی تأثیر کیفیت زندگی بر امنیت رفتاری دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد مرودشت) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 67-84]
 • محمدی فر، نجات بررسی رابطه بین استفاده از رسانه‌های جمعی و مسئولیت-پذیری جوانان (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 97-118]
 • مرادی، گلمراد بررسی رابطه بین استفاده از رسانه‌های جمعی و مسئولیت-پذیری جوانان (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 97-118]
 • مردانی، محمدرضا بررسی عوامل مؤثر بر توسعه سیستم مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ـ خوزستان، اهواز) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 223-242]
 • مقتدایی، فاطمه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان نشاط در استان خوزستان [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 29-46]
 • ملکی، سعید شناسایی و ارزیابی توسعه و فقر انسانی در شهرها با استفاده از GIS و HDI (مطالعه موردی: محلات شهری یزد) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 85-106]
 • مهرپوز، سیعد تحلیل گفتمان‌شناسی گزیده‌ای از سرودهای ملی کشورهای جهان [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 75-96]
 • مودت، الیاس شناسایی و ارزیابی توسعه و فقر انسانی در شهرها با استفاده از GIS و HDI (مطالعه موردی: محلات شهری یزد) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 85-106]
 • موسوی، عباس بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و نگرش دینی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر سوسنگرد) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 119-144]

ن

 • نادری، مرجان تحلیل گفتمان‌شناسی گزیده‌ای از سرودهای ملی کشورهای جهان [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 75-96]
 • نصرآبادی، زهرا تأثیر مدرنیسم در بازار کاشان [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 53-74]

و

 • وصالی، سید سعید نگرش توسعه دولت‌محور در بین روستائیان و اثرات آن در شکل‌گیری مهاجرت روستائیان به شهر (مطالعه موردی: روستای چشمه علی‌اکبر از توابع شهرستان سلسله) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 145-172]