بررسی مقایسه‌ای چگونگی بازتاب رویدادهای مهم زیست‌محیطی خوزستان در دو خبرگزاری ایسنا و ایرنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر روابط عمومی دانشگاه

2 استاد و مدیر گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی

10.22055/qjsd.2020.31537.2084

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست‌های رسانه‌ای در قبال مسایل زیست‌محیطی خوزستان در دو خبرگزاری ایرنا و ایسنا در بازه‌ی زمانی سال 1396 و تعیین میزان سیاست‌گذاری‌های رسانه‌ای در انتشار اخبار محیط زیست، به‌ویژه در خوزستان صورت گرفته است. در این پژوهش، نظریه‌ی برجسته‌سازی را به عنوان چارچوب نظری در نظر گرفته‌ایم تا با رجوع به جامعه‌ی آماری و بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا، استانداردها و معیارهای سیاست‌گذاری تخصصی رسانه‌ای در حوزه محیط زیست را بر اساس روش تحقیق تمییز دهیم. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که توجه زیاد این دو خبرگزاری به خبررسانی موجب شده است تا تحلیل، تفسیر و ارائه گزارش درباره‌ی مسائل زیست‌محیطی خوزستان کمتر مورد توجه قرار گیرد. این مهم در پرداخت به عوامل و ریشه‌های مخاطرات زیست‌محیطی و پدیده‌ی ریزگردها نیز تأثیر منفی گذاشته است. از مجموع 1034 مطلب خبرگزاری‌ها تنها 116 مورد برابر با 11.2 درصد به علل ریشه‌ای مشکلات زیست‌محیطی و مواجهه با پدیده‌ی گرد و غبار پرداخته‌اند. روشن است که گام برداشتن در جهت توسعه و تسریع روند آن یکی از وظایف رسانه‌های کشورهای در حال توسعه است. در این راستا ارائه اطلاعات فرایندمدار و گام به گام مؤثر و کارگشاست. در این ارتباط می‌توان گفت بیشتر اخبار منتشرشده از این دو خبرگزاری (92 درصد) از نوع رویدادمدار و تنها 8 درصد نیز از نوع فرایندمدار بوده‌ است. از مجموع 1034 مطلب دو خبرگزاری «ایرنا» و «ایسنا»، تنها 108 مورد برابر با 10.4 درصد آموزش رفتار زیست‌محیطی و مواجهه با پدیده‌ی گرد و غبار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Reflection of Important Environmental Events in Khuzestan Province at two news agencies “ISNA” and “IRNA”

نویسندگان [English]

  • neda shafiei 1
  • hadi khaniki 2
  • seyed vahid aghili 3
1 public relations
2 professor of allameh tabatabai university in Tehran
3 professor of Islamic Azad University Scinence and Research in Tehran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to investigate media policy on environmental issues in Khuzestan's two news agencies, IRNA and ISNA, in the timeframe of 1396 and to determine the extent of media policy in environmental news dissemination, especially in Khuzestan. In this research, we highlight the theory of highlighting as a theoretical framework to distinguish between the statistical community and the use of content analysis methodologies, standards and criteria for specialized media environmental policy based on the research methodology. The findings of the study indicate that the increased attention of the two news agencies to the analysis, interpretation and reporting of environmental issues in Khuzestan has received less attention. This has also had a negative impact on addressing the causes and origins of environmental hazards and the phenomenon of microbes. Of the 1,034 news agencies, only 116 (11.2%) have addressed the root causes of environmental problems and exposure to dust. It is clear that taking steps to develop and accelerate its process is one of the tasks of the media in developing countries. In this regard, it is effective and step-by-step to provide process-oriented and step-by-step information. In this regard, it can be said that most of the news from these two news agencies (92%) were event-oriented and only 8% were process-oriented. Of the 1,034 news reports by IRNA and ISNA, only 108 had 10.4 percent environmental education and exposure to dust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Events
  • ISNA News Agency
  • IRNA News Agency
  • Agenda-setting
  • Sustainable Development