نقش رسانه‌های نوین در توسعه سیاسی کشورهای جهان سوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

اینترنت یکی از با نفوذترین فناوری‌های جدید ارتباطی است که همه‌ی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر عظمت خود قرار داده است و به نوعی همه‌ی ابعاد حیات فردی و جمعی ما متأثر از این تکنولوژی ارتباطی است. توسعه‌ی جوامع به ویژه جوامعی که جهان سوم نامیده می‌شوند یکی از مقولات مهمی است که اینترنت در کند شدن یا تسریع آن تأثیر اجتناب‌ناپذیری دارد. صاحب‌نظران علوم سیاسی معتقدند که اینترنت در بعد توسعه‌ی سیاسی آثار مثبتی مانند انتشار و کسب آزادانه‌ی اطلاعات، تأثیر گسترده بر افکار عمومی و جهت‌دهی به آن، اصلاحات ساختاری کلی و جزئی در جوامع، دموکراسی الکترونیکی، ساماندهی انتخابات و ... را به دنبال داشته است؛ البته اینترنت تبعات منفی همچون تهدید حاکمیت ملی، کوچک شدن حریم انسان و ... را نیز دارد؛ ولیکن در مجموع می‌توان دریافت که اینترنت با توجه به ویژگی‌هایی چون تعاملی بودن، همزمان بودن ارتباط، همه جایی بودن، فقدان کنترل مرکزی، فقدان مالکیت بر شبکه و سانسور گریزی، می‌تواند فضای مساعدی برای احیای ابعاد از دست رفته‌ی مشارکت سیاسی و دموکراسی را فراهم آورد و به این ترتیب بستری مناسب برای گسترش مشارکت سیاسی به شمار می‌رود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Modern Media on Political Development of the Developing Countries

نویسنده [English]

  • seyed vahid aghili
چکیده [English]

Internet is considered to be one of the most influential modern information and communication technologies which has changed virtually and heavily all the aspects of human life, among the others the individual and collective living of our life. The development of all the societies and especially those who are called the developing ones dependes on Internet by which the pace of development, whether fast or slow, is decided. The political scholars are of this opinion that Internet has got positive effects on political development of the societies in terms of diffusion and and collection of free information, huge impact on formation of public opinion and directing it, amendment of societies partial and or complete structures, electronic democracy as well as performing elections. Meanwhile, Internet might have negative outcomes such as national supremacy, downsizing human’s privacy, however taking into consideration the qualities such as interactivity, timelessness of communication, lack of a centralized control, lack of ownership of the network and censorship-evading nature can best bring about a suitable space for the missing political participation and therefore fostering political participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Development
  • Political Development
آذری، غلامرضا (1383). "مقدمه­ای بر اصول علمی ـ آموزشی رسانه­ها"، فصلنامه­ی پژوهش و سنجش، شماره­ی 16.##
آسابرگر، آرتور (1378). "تحقیق کتابخانه­ای و مخاطبان گفتگوهای رادیویی"، ترجمه­ی افسانه موفقی، فصلنامه­ی پژوهش و سنجش، شماره­ی 19 و 20. ##
امین­زاده، محسن (1376). "توسعه­ی سیاسی"، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره­های 117 و 118. ##
بشیریه، حسین (1374). جامعه­شناسی سیاسی، تهران: نی. ##
تافلر، آلوین (1374). موج سوم، ترجمه­ی شهیندخت خوارزمی، تهران: آسمان. ##
جلالی، علی­اکبر (1379). "نقش اینترنت در جهان آینده"، فصلنامه­ی پژوهش و سنجش، شماره­ی 7. ##
دارنلی، جیمز (1384). جهان شبکه­ای: درآمدی بر نظریه و عمل در باب جامعه­ی اطلاعاتی، ترجمه­ی نسرین امین دهقانی و همکاران، تهران: چاپار. ##
ساروخانی، باقر (1385). جامعه­شناسی ارتباطات، تهران: اطلاعات. ##
سام آرام، عزت­اله (1378). "نیاز صدا و سیما به تحقیق اسنادی"، فصلنامه­ی پژوهش و سنجش، شماره­ی 19 و 20. ##
شکرخواه، یونس (1380). از آغاز تا روزگار اینترنت، دروازه­بانی در رسانه­های خبری جهان، روزنامه ایران.
فرهنگی، علی­اکبر و آذری، غلامرضا (1381). مبانی ارتباطات، تهران: سنجش. ##
کلمن، جیمز (1377). بنیادهای نظریه­ی اجتماعی، ترجمه­ی منوچهر صبوری، تهران: نی. ##
محسنی، منوچهر (1380). جامعه­شناسی جامعه­ی اطلاعاتی، تهران: دیدار. ##
معتمدنژاد، کاظم (1375). ارتباطات و توسعه­ی ارتباطات در ایران (مجموعه مقالات)، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی. ##
هایدگر، مارتین (1373). "پرسش از تکنولوژی"، ترجمه­ی شاپور اعتماد، فصلنامه­ی ارغنون، 1 (1). ##