بررسی آثار و پیامدهای فساد مالی بر حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

فساد مالی پدیده‏ای جهانی، با خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است این پدیده نه تنها در سطح جامعه‏ی ایران بلکه در سایر جوامع نیز رشد و توسعه پیدا کرده و کشورهای توسعه‏یافته، در حال توسعه و توسعه‏نیافته را دچار چالش نموده است. آثار متعدد فساد مالی بر جامعه‏ی بشری موجب شد رویکردهایی جدید مبنی بر ارتباط بین فساد و حقوق بشر به وجود آید. یکی از سؤالات حاصل از این رویکرد این است که آیا فساد مالی می‏تواند حقوق بشر را نقض نماید؟ آشنایی با انواع فساد مالی و تعهدات حقوق بشری دولت‏ها، اثبات‏کننده‏ی نقض مستقیم تمامی نسل‏های حقوق بشر به وسیله‏ی اقدامات فسادآمیز است. پاسخ به سؤال فوق بر اساس اسناد الزام‏آور داخلی و بین‏المللی از اهداف مقاله‏ی حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corruption and Its Impact on Human Rights

نویسندگان [English]

  • ahmadreza rashidi 1
  • leyla raisi 2
چکیده [English]

Corruption is a global phenomenon, characterized by cultural, social, economic and political phenomenon .This phenomenon is not only in our society but also in other communities be promoted and developed. Corruption has challenged developed, developing and underdeveloped countries. Numerous effects of corruption on human society led to new approaches to the relationship between corruption and human rights. One of the questions arising from this approach is whether corruption can violate human rights? Understanding the types of corruption and the government's human rights obligations, prove a direct violation of all generations of human rights by corrupt actions. The answer, according to domestic law and international binding documents is the purposes of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convention against Corruption
  • Corruption
  • Human Rights Violations Directly
  • Education
  • health
افضلی، عبدالرحمن (1390). "فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل­ها و پیامدها و راهکارهای برون­رفت"، مجله‏ی حقوقی بین‏المللی، شماره‏ی 45، سال بیست و هشتم.##
بهره­مند بگ­نظر، حمید (1387). رهنمودهای تقنینی جهت اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، تهران، مرکز پزوهش­های مجلس شورای اسلامی. ##
رسولی، رضا (1384). "نقش بانک جهانی در مبارزه با فساد"، مجله‏ی تحول ادرای، شماره‏ی 50. ##
سید رضی (قدس­الله نفس) (1378). نهج­البلاغه، خطبه­ها، نامه­ها و حکمت­های حضرت امیر مؤمنان علی (ع)، ترجمه­ی حسین انصاریان، چاپ اول، انتشارات پیام آزادی، تهران. ##
عباس­زادگان، سید محمد (1383). فساد اداری، دفتر پژوهش­های فرهنگی. ##
عطایی، امیر (1389). شاخص­های ادراک فساد و راهکارهای اجرای آن، مجموعه مقالات همایش ارتقای سلامت اداری، انتشارات زمان نو، تهران. ##
فاضلی، محمد (1388). مقدمه‏ای بر سنجش فساد، چاپ اول، مرکز پزوهش­های مجلس شورای اسلامی. ##
معین، محمد (1384). فرهنگ فارسی معین، نشر ثامن، تهران. ##
قناعتی، منصور (1388). "فساد مالی"، دو ماهنامه‏ی پژوهشی تحلیلی اقتصاد پنهان شماره‏ی 8. ##
نواده توپچی، حسین (1389). "چالش­های فراروی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در کشور"، راهبرد، شماره‏ی 57. ##
 
Amundsen, I. (1999). Political corruption: an intrudoction to issues, Chr. Michelsen Institute development studies and Human Rights. ##
Andvig j., Amundsen, I. Sissener, T. soreide, T. (2000). Research on corruption: A policy oriented survey. Final report .chr .michelsen Institute (cmi) and Norwegian Institute of International Affairs (NUPI). ##
Argandona, A. (2006). “The united nation convention against corruption and its impact on international companies”, chair of Economics and Ethics, Research paper No. 656. ##
Davido, I. (2012). “Corruption: definition, theories and concepts”, Arabian journal of business and managment review, Vol.2, No. 49 pp. ##
International council on Human Rights policy (2009). Corruption and Human Rights: Making the connection, versoix, switzerland. Available at http://www.ichrp.org/files/reports. ##
Joels, H., Goraint. J. and Daniel, K. (2000). Seize the state; seize the day, world Bank.policy research working paper. ##
Llp, D. (2014). “Corruption in Canada definition and enforcment”, public safety Canada, 56 p. ##
Maharaj, A. (2013). Prosecuting grand corruption as an international crime, discussion paper, global Organization of Parliamantarians Against corruption. ##
Noonan, j.jr (1984). Historical over view of corruption in different socities mackmillan publishing company, New York##
Pepys, M. N. (2007). Corruption within the judiciary: causes and remedies, TI Global corruption Report. ##
Peters A. (2016).Corruptions violation of International Human Rights, Max Planck Institute available at:http://ssrn.com. ##
Sandgren, C. (2005). “Combating corruption: the misunderstood role of law”, the international lowyer, vol. 3. ##
Transparency International (2010). See http:// www. transparency.org/ news room/faq/corruption faq, accesed May. ##
Transparency International, (2008). Human Rights and corruption, wokking paper, (TI Working paper # 051200g). ##
World Health Organization (2007). Every body’s Business: strengthening Healts system to improve Health out comes, available at: www.searo.who.int/LinkFiles/Health-systems pdf. ##
World Bank (1997). “Helping countries comabt corruption”, World Bank, poverty Reduction and economic management 9:717. ##
Wouters, J., Ryngaert, C. and Sofic Cloots A. (2012). “The Fight against Corruption in International law”, kathohieke university.working paper, No. 94. ##
Zimmerman, Ch. B. (2015). Oxford, advanced American dictionary, oxford university, press. ##