بدحجابی؛ واکنش سوژه‌ به تأیید اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

مسئله­ی بدحجابی را می­توان از جهات مختلفی مانند واکاوی ریشه­ها یا پیامدها، در حوزه­های مختلف تاریخی، جامعه­شناختی، روان­شناختی، علوم سیاسی و حتی علوم اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار داد. در این نوشتار برآنیم در حوزه­های علوم اجتماعی با بررسی بدحجابی به­عنوان واکنش سوژه به تأیید اجتماعی به بررسی این موضوع بپردازیم. روش تحقیق حاضر پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام شده است. از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. نمونه­ی منتخب متشکل از تعداد 300 نفر خانم بالاتر از 14 سال در شهر اهواز است. در مجموع 9 فرضیه مطرح شده، 8 فرضیه رابطه­ی همبستگی معناداری با متغیر وابسته داشتند؛ همچنین نتایج رگرسیون نشان داد پنج متغیری که در نهایت در مدل ماندند به میزان 75 درصد واریانس متغیر وابسته یعنی تأیید اجتماعی را تبیین نمودند. نتایج معادله­ی ساختاری نیز مؤید نتایج رگرسیون بود. بدحجابی قصدمند به انحاء مختلف در پاسخ به تأیید اجتماعی از سوی دیگران مذکر می‌باشد و زوایای آن حاکی از تغییر ارزش حجاب می‌باشد و از عنصری حافظ شخصیت و معنویت به رسانه‌ای جهت مقبولیت و تأیید اجتماعی دیگران در حرکت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bad Hijab as a Reaction in Social Acceptance

نویسندگان [English]

  • hasan momeni 1
  • abdolhossein kalantari 2
چکیده [English]

Bad Hijabi can survey in many ways be studied. Such as roots and consequences in the fields historical sciences, sociology, psychology, politics sciences and Economics sciences. In this article, we intend to call the Bad Hijabi as a reaction to social acceptance emphasis on social science. Research methodology is survey and it done through questionnaire. Sampling method is targeted. A selected sample is consisting of 300 women over years in Ahvaz city. Among 9 hypotheses, 8 hypotheses were signification correlation with dependent variable. The Regression results show five variables which remain in the modeling explanation about 75 percent of variable dependent variance. Also Equation modeling results confirmed Regression results. Conclusion: “intentionality Bad Hijabi”, in various forms is in replying to social acceptance from Male Others. It denote hajab change in value. Also it moved into from the maintenance character to social acceptance by others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Object
  • social acceptance
  • Bad Hijabi
  • Girls
آرون، ریمون (1380). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه­ی باقر پرهام، تهران انتشارات علمی و فرهنگی. ##
ادیبی، حسین و انصاری، عبدالمعبود (1383). نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران، نشر دانژه.
بیرو، آلن (1370). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه­ی باقر ساروخانی، تهران: مؤسسه­ی کیهان. ##
ترنر، اچ. جاناتان (1372). ساخت نظریه­ی جامعه‌شناسی، ترجمه­ی عبدالعلی لهسایی‌زاده، نوید اندیشه. ##
حبیبی، مهدی (1389). "بررسی دیدگاه جوانان و میان‌سالان راجع به حجاب برتر"، نشریه­ی علوم رفتاری، سال چهارم، شماره­ی 1. ##
حجتی، سید حمیدرضا (1389). "عوامل مؤثر بر بدحجابی دختران دانشگاه شهید باهنر کرمان"، نشریه­ی تربیت اسلامی، سال دوم، شماره­ی 4. ##
حسن‌پور، فاطمه (1373). بررسی نگرش دانش آموزان دختر دوره­ی متوسطه استان مازندران در مورد حجاب،1373-1372، شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان مازندران. ##
خواجه‌نوری، بیژن؛ روحانی، علی و هاشمی، سمیه (1391). "گرایش به حجاب و سبک‌های متفاوت زندگی"، جامعه‌شناسی کاربردی، شماره­ی 23. ##
دیلینی، تیم (1390). نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی، ترجمه­ی بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، نشر نی. ##
ذکایی، محمد سعید (1386)، فرهنگ مطالعات جوانان، تهران، انتشارات آگه. ##
رابینگتن، ارل و واینبرگ، مارتین (1386). رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسـائل اجتماعی، ترجمه­ی رحمت‌ا‌له صدیق سروستانی، تهران، دانشگاه تهران. ##
رجالی، مهری؛ مستأجران، مهناز و لطفی، مهران (1391). "نگرش دانشجویان دختر دانشکده­ی بهداشت دانشگاه علوم ‌پزشکی اصفهان نسبت به حجاب و پوشش زنان و برخی عوامل مؤثر بر آن"، مجله­ی تحقیقات نظام سلامت، سال هشتم، شماره­ی 3. ##
رستگارخالد، امیر؛ محمدی، میثم و تقی‌پور ایوکی، سحر (1391). "کنش‌های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه­ی آن با مصرف اینترنت و ماهواره"، مطالعات راهبردی زنان، سال چهارم، شماره­ی 56. ##
ریتزر، جورج (1389). نظریه­ی جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه­ی محسن ثلاثی، تهران. ##
ریتزر، جورج (1392). نظریه‌های جامعه‌شناختی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن،   ترجمه­ی خلیل میرزایی، علی بقایی‌سرابی، انتشارات جامعه‌شناسان. ##
زاهد، سید سعیده و کاوه، محمدی (1391). "گفتمان‌های پوشش ملی در ایران"، فصلنامه­ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره­ی اول، شماره­ی چهارم. ##
شارع‌پور، محود؛ تقوی، سیده زینب و محمدی، مهدی (1391). "تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به حجاب"، فصلنامه­ی تحقیقات فرهنگی، شماره­ی 3. ##
شکربیگی، عالیه و امیری، امیر (1390). "مدیریت بدن و مقبولیت اجتماعی"، فصلنامه­ی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره­ی 3. ##
صالح‌پور، بهرام؛ محمودیان، مجید و سلمانیان، حمیدرضا (1388). "بررسی تأثیر آموزش آموزه‌های قرآنی بر بهبود پذیرش اجتماعی"، فصلنامه­ی تخصصی پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآنی، سال اول، شماره­ی 2. ##
فتاحی‌زاده، فتحیه (1376). حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، چاپ دوم؛ قمف دفتر تبلیغات اسلامی. ##
قائم مقامی، فرهت (1356). آزادی یا اسارت زن، چاپ پنجم، انتشارات جاویدان. ##
کرمانشاهیان، ام‌البنین (1376). گرایش به حجاب و برداشت از آن در ‌بین دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی شهر تهران و علل و عوامل جامعه‌شناختی آن، دانشگاه الزهرا، مقطع کارشناسی‌ ارشد، رشته­ی پژوهشگری علوم اجتماعی. ##
گیدنز، آنتونی (1385). تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه­ی ناصر موفقیان، تهران، نشر نی. ##
گیدنز، آنتونی (1386). جامعه‌شناسی، ترجمه­ی حسن چاوشیان، نشر نی، تهران. ##
لوپز، خوزه و اسکات، جان (1385). ساخت نظریه­ی اجتماعی، ترجمه­ی حسین قاضیان، نشر نی، تهران. ##
محبوبی‌منش، حسین (1386). تحلیل اجتماعی مسئله­ی حجاب، کتاب زنان، سال دهم، شماره­ی 38. ##
محمدی آشتیانی، علی (1373). حجاب در ادیان الهی، انتشارات اشراق. ##
محمدی، اصغر (1384). "عوامل مؤثر بر گرایش به بدحجابی در بین دختران و زنان شهر اصفهان"، فصلنامه­ی جامعه­شناختی، سال اول، شماره­ی 4. ##
مرادی، پیمان (1391). اخلاق و روابط اجتماعی، پایا‌ن­نامه­ی کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی. ##
مرادی، گلمراد (1391). "استفاده­ی دانشجویان دختر از لوازم آرایشی و عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر آن"، زن در توسعه و سیاست، دوره­ی اول، شماره­ی 2. ##
منصورفر، کریم(1388). روش‌های آماری پیشرفته، انتشارات دانشگاه تهران. ##
مؤمنی، حسن؛ نوراله‌زاده، عسکر و بهمئی، سجاد (1390). "تحلیل جامعه‌شناختی حجاب بر آرامش روانی دختران دبیرستانی"، فصلنامه­ی توسعه­ی اجتماعی (توسعه­ی انسانی سابق)، دوره­ی ششم، شماره­ی 2. ##
نامور، سجاد (1393)، "بررسی رابطه­ی بین توسعه­ی امنیت فرهنگی و مسئله­ی اجتماعی بدحجابی"، فصلنامه­ی دانش انتظامی خراسان شمالی. ##
همتی، فاطمه و طالقانی، نرگس (1386). کارل رانسوم راجرز، نشره دانژه، تهران. ##
 
Juan Yang, Yu Yang, Haijiang Li ,Yan Hou, Mingming Qi, Lili Guan, Xianwei Che (2014). “Correlation between self-esteem and stress response in Chinese college students: The mediating role of the need for social approval”, Contents lists available at Science Direct, Personality and Individual Differences 70 (2014) 212–217.
Toni, C. Antonucci (2004). The Dove Roport: Challenging Beauty, New York, Edelman publication. ##
Vicky M. Story, John W. Cadogan (2013). “Entrepreneurial orientation, market orientation, network ties, and performance: Study of entrepreneurial firms in a developing economy, The Business School”, Journal of Business Venturing 28 (2013) 708–727. ##
Webster, M. & Driskell, J (1983). “Beauty as Status, American Journal of Sociology, Vol.89, No. 1.##