مطالعه بیکاری از نگاه بیکاران روستایی و پیامدهای آن (مطالعه موردی: روستای حسن‌آباد در شهرستان دلفان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اجتماعی، گرایش توسعه‌ی روستایی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه توسعه‌ی روستایی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

بیکاری معضلی است که تمام ابعاد زندگی فرد و خانواده­ی وی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف کشف ابعاد گوناگون بیکاری از منظر خود بیکاران و شناسایی پیامدهای آن، با استفاده از نظریه­ی زمینه‌ای و فن مصاحبه­ی عمیق انجام شد. روستای حسن‌آباد از توابع شهرستان دلفان در استان لرستان، که دارای میزان بیکاری بالاتر از میانگین کشوری است، برای انجام پژوهش برگزیده شد. در مجموع، 17 مصاحبه با مردان بیکار روستایی انجام و 117 مفهوم از مصاحبه‌ها استخراج شد. از 117 مفهوم استخراج شده، شش مقوله به­دست آمد. این شش مقوله عبارتند از: الف) انزواطلبی؛ ب) خودمحروم‌سازی؛ ج) وقت‌کشی؛ د) مقصر دانستن دیگران؛ ه) اولویت نیازهای اولیه؛ و) گرایش به روش‌های نامتعارف کسب ثروت. مقوله­ی مرکزی پژوهش، "بیکار منزوی و مطرود" است که سایر مقوله‌های ساخته‌شده را تبیین می‌کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که پدیده­ی بیکاری پیامدهایی ناگوار برای فرد، خانواده و جامعه دارد و در صورت عدم مقابله با آن، فرهنگ فقر در زندگی بیکاران به‌وجود آمده، تثبیت و نهادینه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Unemployment from Perspective of Rural the Unemployed and It`S Consequences (Case Study: Hassan Abad Village, Delfan)

نویسندگان [English]

  • milad rostami 1
  • hossein imani jajarmi 2
1
2
چکیده [English]

Unemployment is a problem that influences on all aspects of individual`s life and his family. This research carried out in order to discover of various aspects of unemployment from perspective of the unemployed and identify it`s consequences. The research applied grounded theory and deep interview technic. Hassan Abad village, located at Delfan, in Lorestan county selected for study, because it has unemployment rate higher than average of Iran. In sum, we did 17 interviews with rural unemployed men, and extracted 117 concepts from those. From 117 extracted concepts, we reach to six categories: (a) Isolationism, (b) Self-deprivation, (c) Killing time, (d) Blame others, (e) Priority of primitive needs, and (f) Tendency to unusual ways of acquire wealth. Central category of the research is “isolated and excluded unemployed”, that explains other constructed categories. Results show that unemployment have serious consequences for individual, the family and society, and if don`t conflict against its, Poverty Culture create, establish and institutionalize in the unemployed` life.

احمدیان، امید (1383). اشتغال و بیکاری: بررسی اثر سهم جمعیتی نسل جوان (29-15 ساله) بر نرخ اشتغال و بیکاری در ایران (دوره­ی مطالعه: 1380-1365)، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.##
بلیکی، نورمن (1384). طراحی پژوهش­های اجتماعی، ترجمه­ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی. ##
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1389). طرح هادی روستای حسن­آباد، م. یزدانی. ##
توسلی، غلامعباس (1375)، جامعه­شناسی کار و شغل، تهران: انتشارات سمت. ##
دهقان، فتح­اله (1380)، نقش اشتغال در کاهش مهاجرت­های روستایی (مطالعه­ی موردی: دهستان مشایخ شهرستان ممسنی)، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. ##
صیدایی، سید اسکندر؛ بهاری، عیسی و زارعی، امیر (1390). "بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران طی سال­های 1389-1335"، راهبرد یاس، شماره­ی 25، بهار. ##
محمدپور، احمد (1389). فراروش: بنیان­های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری، تهران، جامعه­شناسان. ##
موسایی، میثم و گرشاسبی­فخر، سعید (1389). "بررسی رابطه­ی بین بیکاری و قاچاق مواد مخدر در ایران"، مجله­ی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره­ی 2، زمستان. ##
نیومن، ویلیام، لاورنس (1389). شیوه­های پژوهش اجتماعی (رویکردهای کیفی و کمی)، ترجمه­ی حسن دانایی فرد و حسین کاظمی، تهران: مهربان نشر. ##
 
Bernard, H. Russell (2006). Research methods in anthropology: qualitative and quantitative approaches, 4th ed, AltaMira Press. ##
Engbersen, G., Kees S., Jaap T., & Frans van W. (2006). Cultures of Unemployment, A Comparative Look at Long-Term Unemployment and Urban Poverty, Amsterdam University Press, Amsterdam Academic Archive. ##
Fend, H. (1994). The historical context of transition to work and youth unemployment, in Youth Unemployment and Society, Anne C. Petersen and Jeylan T. Mortimer (eds), Cambridge University Press. ##
Furnham, A. (1994). The psychosocial consequences of youth unemployment, in Youth Unemployment and Society, Anne C. Petersen and Jeylan T. Mortimer (eds), Cambridge University Press. ##
Rutter, M. (1994). Concepts of causation, tests of causal mechanisms, and implications for intervention, in Youth Unemployment and Society, Anne C. Petersen and Jeylan T. Mortimer (eds), Cambridge University Press. ##
Te Grotenhuis, Hannie & Meijers, F. (1994). Societal consequences of youthunemployment, in Youth Unemployment and Society, Anne C. Petersen and Jeylan T. Mortimer (eds), Cambridge University Press. ##