نقش رسانه‌های مجازی در تغییرات ارزش‌های اجتماعی با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی تلگرام و فیس‌بوک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 . استاد علوم ارتباطات و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پژوهش حاضر در پی بررسی نقش استفاده از شبکه­های اجتماعی تلگرام و فیس­بوک بر تغییرات ارزش­های اجتماعی بین دو نسل جوان و میانسال در جامعه­ی ایرانی است. از این­رو روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و 512 نفر با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای از دو نسل جوان و میانسال ساکن در 5 استان به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها نیز پرسشنامه­ی محقق ساخته است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد بین بهره­مندی و استفاده از شبکه­ی اجتماعی تلگرام و فیس­بوک و میزان تفاوت ارزشی بین نسلی رابطه وجود دارد؛ اما در بیشتر موارد، این همگرایی مثبت نیست و منجر به کاهش گرایش نسل جوان به ارزش­های اجتماعی جامعه­ی ایرانی شده است. همچنین بر اساس یافته­های تحقیق بین میزان بهره­مندی از شبکه­ی اجتماعی فیس­بوک و تلگرام با ارزش­های اجتماعی فردگرایی، انتخاب پوشش مدرن و معیارهای ظاهری همسرگزینی در بین هر دو نسل جوان و میانسال رابطه معنادار و مستقیم است اما در ارزش­های اجتماعی قانون­گرایی، دین­گرایی، مسئولیت­پذیری و معیارهای اخلاقی همسرگزینی و انتخاب پوشش سنتی، رابطه معنادار و معکوس می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

He Role of Virtual Media in Changing Social Values with an Emphasis on Social Networking Facebook and Telegram

نویسندگان [English]

  • saeed faramarziani 1
  • shahnaz hashemi 2
  • aliakbar farhangi 3
1
2
3
چکیده [English]

The emergence of social networks, with change in the human interaction, has undergone social values in a dramatic transformation. This study tried to has has evaluated the relationship between utilization of mobile social networking and social values changes, among the youth and middle-aged. This research was conducted by using a survey method. Therefore, 512 people were selected by multi-stage cluster sampling method from two young and middle-aged generations in the five provinces. The data collection instrument was a researcher-made uestionnaire. The results show that there is a relationship between utilization and use of mobile social networking, and intergenerational value difference but in most cases, this is not a positive convergence and has been leading the trend to decrease the tendency of young and middle-aged generations to values of the Iranian society. Also, based on research findings, among both young and middle-aged, there is a significant relationship between the utilization of social networks with social values of individualism, choosing modern clothes, appearance mate selection criteria. But there is a significant inverse relationship. In social values of legalism, religiosity and accountability, ethical standards of mate-selection and selection of traditional clothing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Media
  • Social Values
  • Telegram
  • Face Book
  • Iranian Society
ابوالقاسمی، محمود؛ نوروزی، عباسعلی و طالب­زاده نوبریان، محسن (1392). "تأثیر اینترنت بر ارزش­های خانواده: از منظر هویت دینی و ملی"، فصلنامه مطالعات ملی، دوره­ی 14، شماره­ی 3، پاییز. #
بروگمان، یرون (1389). درآمدی بر شبکه­های اجتماعی، ترجمه­ی خلیل میرزایی، تهران: جامعه­شناسان. #
ترنر، جاناتان (1387). جامعه‌شناسی، مفاهیم و کاربردهای آن، ترجمه­ی محمد فولادی و محمد عزیزی، قم: انتشارات پژوهشگاه امام خمینی. #
رویتزر، جورج (1383). نظریه­ی جامعه­شناسی در دوران معاصر، ترجمه­ی محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی. #
قصابی، فاطمه (1392). مطالعه­ی تطبیقی ساختار و محتوای شبکه­های اجتماعی و ایرانی و غیر ایرانی، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی. #
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات اقتصاد جامعه­ی فرهنگ، ترجمه­ی حسن چاوشیان، تهران: طرح نو. #
کفاشی، مجید (1382). "بررسی تأثیر اینترنت بر ارزش­های خانواده"، فصلنامه­ی پژوهش اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، سال دوم، شماره­ی 3. #
محسنی، منوچهر (1372). جامعه­شناسی علم، جامعه وتکنولوژی، تهران: طهوری. #
محسنی، منوچهر (1373). بررسی آگاهی­ها، نگرش­ها و رفتارهای اجتماعی، فرهنگی در سطح تهران، مرکز پژوهش­های بنیادی، معاونت پژوهش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. #
مرزآبادی، آزاد (1378). "بررسى رابطه­ی نظام ارزشى خانواده با ارزش­هاى نوجوانان"، فصلنامه­ی علوم رفتاری، سال 2، شماره­ی ۱۸.#
معیدفر، سعید (1379). جامعه‌شناسى‌ مسائل‌ اجتماعى معاصر در ایران، تهران‌: انتشارات‌ سرزمین ما‌، چاپ‌ اول‌. #
وثوقی، منصور و نیک‏خلق، علی‏اکبر (1381). مبانی جامعه‏­شناسی. تهران: انتشارات بهینه.#
یرو، آلن (1375). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه­ی باقر ساروخانی، تهران: کیهان. #
یوسفی، نریمان (1383). شکاف بین نسل­ها؛ بررسی نظری و تجربی، تهران: مرکز مطالعات جوانان و مناسبات نسلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی. #
 
Hansen, D.L., B. Shneiderman, M. A. Smith )2011(. Analyzing Social Media Networks With NodeXL: Insights From a Connected World. #
Inglehart, Ronald (2007). World Values Survey. Institute for Social Research, the University of Michugan. #
Sibona, C. and S. Walczak (2011). Unfriending on facebook Friend Request and Online / Offline Behavior Analysis, 44 th Hawaii International conference on System Sciences HICSS, Kauai, HI.#