الگوها و روند تغییرات مسائل اجتماعی در استان خراسان رضوی طی سال‌های 1392-1383 (با تأکید بر کلان‌شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناس ارشد علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

مقاله­ی حاضر با هدف بررسی مسائل اجتماعی در کلان­شهر مشهد و روند تغییرات آنها، شناختی صحیح و مبتنی بر واقعیت را ممکن می­سازد؛ چرا که این مسائل در صورت نادیده انگاشته شدن، آثار و تبعات منفی را در پی دارد که زمینه­ساز آسیب­ها و انحرافات اجتماعی می­شود. به همین منظور با توجه به اولویت و میزان تأثیرگذاری، هفت مسئله­ی اجتماعی فقر، نابرابری، بیکاری، طلاق، خودکشی، اعتیاد و جرم در استان خراسان رضوی، بویژه شهر مشهد مورد بررسی و روند آن طی سال­های 92-83 مورد ارزیابی واقع شده است. این تحقیق مبتنی بر روش طولی است که به کمک داده­های ثانویه در دوره­ی زمانی 1392-1383 انجام شده است. در این تحقیق ابتدا از طریق تحلیل ثانویه به جمع­آوری و بررسی آمارهای موجود و سپس به کمک روش فرا تحلیل به بررسی و تحلیل شاخص مورد نظر پرداخته شده است. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که کلان­شهر مشهد به­عنوان شهری مذهبی و در عین حال مهاجرپذیر با روند رو به رشد مسائل اجتماعی مواجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pattern and Trend of Changes of Social Issues at Khorasan Razavi during (2004-2013) With Emphasis of Metropolitan of Mashhad

نویسندگان [English]

  • yekta ashouri 1
  • mohammadjavad siahkarzadeh 2
چکیده [English]

This paper aims to study social issues in Mashhad and trend of changes that help us to have proper and reality-based recognition, as, these issues ignored the negative effects and consequences may lead to social problems and deviations. Six issues of poverty, inequality, unemployment, divorce, addiction and crime in khorasan Razavi province were selected according to their priorities and effectiveness and the trend studied and assessed during 2004-2013. This research is based on longitudinal approach using secondary data and performed during 2004-2013. In this study, in first step the secondary analysis used to collect and review existing data and then using meta-analysis method to analyze the index to be discussed. The findings of research show that Mashhad as a religious and immigration city is confronted with the increasing trend of social issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Problem
  • Khorasan Razavi
  • Mashhad
  • Poverty
  • Inequality
  • Unemployment