مشارکت به مثابه حفظ حیثیت در مقابل "دیگری" (مطالعه فرایند و ساختار مشارکت در تجربه آبرسانی دهستان زِلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

موضوع پژهش، فهم و بررسی زمینه­های اجتماعی و موقعیتی مشارکت در یک تجربه­ی توسعه­ای، یعنی فرآیند آبرسانی شش کیلومتری مردمی روستای زِلان از توابع شهرستان جوانرود است که با روش کیفی و تکنیک­های مصاحبه­ی عمیق و مشاهده، اطلاعات گردآوری شده و با شیوه­ی گراندد تئوری (کدگذاری باز و محوری) تحلیل شده­است. اگر در روایت نوسازی، مشارکت اقدامی قابل برنامه­ریزی و متأثر از عوامل مشخصی چون سطح تحصیلات، درجه­ی شهرنشینی و رسانه­های جمعی (لرنر و راجرز) ملاحظه می­شود و تسهیل­گر اقدامات توسعه­ای است و در روایت پساتوسعه به مثابه جعلی سرمایه­دارانه مطرود و قابل نقد است، چرا که کنشگران سوژه­های منفعل گفتمان مشارکت تلقی می­شوند، یافته­های این پژوهش بیانگر آن است که ماهیتِ معنا و مفهومی مشارکت، اَشکال و میزان و شدّت آن و نیز نتایجی که از مشارکت حاصل می­شود تابع کنش­های اجتماعی و گفتگوی متقابل میان عوامل مرتبط با مشارکت است. افراد مختلف بسته به نیاز، منافع، جایگاه اجتماعی و رسمی و باورهای اخلاقی و دینی خود می­توانند بر ابعاد این پدیده تأثیر بگذارند. مشارکت جمعی جامعه­ی مورد مطالعه، علاوه بر حفظ و بقای زیستی و هویتی خویش، اقدامی جهت "اثبات خوداتکایی و حفظ آبرو و حیثیت" در مقابل روستاهای همجوار از یک طرف، و نوعی اعتراض در مقابلِ "عدم انجام به موقع یک اقدام فوری توسط مسئولان ادارات" از طرف دیگر، بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Participation as Keeping Face against "The Other" (The Study of the Process and Structure of Participation in the Experience of Piped Water Supplying in Zilan Village)

نویسندگان [English]

  • mousa anbari 1
  • mohammad aziz ahmadi 2
چکیده [English]

The subject of the research is to understand and study the social and cotextual backgrounds of participation in a developmental experience, that is, the process of supplying pipedwater from 6 klms away to Zilan Village in Javanrood Township. This study is run using qualitative methods, deep interview teqniques and observations and it is analyzed through ground theory. If a plannable action and the one influenced by specific factors such as education level, urbanization degree and mass media (Learner and Rodgers) is considered in a innovative interpretation of participation which facilitates developmental measures and if it is rejected and criticized in a post-developmental account, why the actors are viewed as passive subjects of development discourse. The findings of this research show that the essential concept of participation, its form and extent, and the results taken from it are the function of social acts and mutual interactions among the variables related to participation. Depending on needs, benefits, the social and official status, ethical and religion beliefs, different individuals have been able to influence the aspects of this phenomenon. The collective participation of the population under study was done to survive their life and identity. Furthermore, it was an attempt to keep face against the surrounding villages in the one hand and a sort of protest against the lack of an instant and timely measure by government officials on the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Keeping Face
  • State
  • The Other
  • Zilan Village