رسانه مدرن و برساخت هویت: کانال‌های ماهواره‌ای کردی و هویت قومی کردهای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه اصفهان

چکیده

جامعه­ی نوین را می‌توان جامعه‌ای دانست که منطق رسانه بر آن حاکم است. در هزاره­ی سوم، رسانه به تمام بخش‌های زندگی بشری نفوذ کرده است و به یکی از ابزارهای اصلی برساخت هویت تبدیل شده است. در پژوهش حاضر به بررسی رسانه­ی مدرن کردی (کانال­های ماهواره­ای کردی) و رابطه­ی آن با هویت­یابی قومی کردهای ایران پرداخته می‌شود. برای نیل به این هدف از روش­شناسی ترکیبی استفاده شده است. در بخش کمی از ابزار پرسشنامه و در بخش کیفی از تکنیک نشانه­شناسی استفاده شده است که از ترکیب آن‌ها به تفسیر یافته‌ها رسیده‌ایم. یافته‌های پژوهش نشانگر این مسئله می‌باشد که رابطه­ی بین میزان و مدت استفاده از کانال­های ماهواره‌ای کردی و هویت قومی کردهای ایران در تمام ابعاد آن معنادار و مثبت می‌باشد؛ همچنین، رابطه­ی بین میزان احساس در حاشیه بودگی و هویت قومی کردهای ایران، مستقیم و مثبت می‌باشد. کانال­های ماهواره­ای کردی،   رسانه­هایی ایدئولوژیک هستند و بازنمایی هویت قومی کردها در این    کانال­های ماهواره­ای در هماهنگ با منافع حزبی و ایدئولوژیک­شان می­باشد. به هر حال، سطح بالای مخاطبان این کانال­های ماهواره­ای در رشد هویت قومی کردها در ایران تأثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modern Media and Construction of Identity: Kurdish Satellite Channels and Ethnic Identity of Iranian Kurds

نویسندگان [English]

  • ahmad rezaee 1
  • nariman mohammadi 2
چکیده [English]

Modern society can be considered as a society that is governed by the logic of the media. In the third millennium, Media has penetrated all sectors of human lifeand one of the main tools in construction of identity. This paper examines the Kurdish modern media (Kurdish Satellite Channels) and its relationship with ethnicidentityofKurdsin Iran. To achieve this goal, has been used of mixed method. In the quantitative section has been used of the questionnaire and the Qualitative section of the tool of semioticsthat Combined findings of two sections, we have to interpret the findings. The findings represent a positive and significant relationship between the use of Kurdish Satellite Channels and Ethnic Identity (in all dimensions) of Iranian Kurds. Also relationship between senses of margined and Ethnic Identity (in all dimensions) is positive and significant. Kurdish satellite channels are ideological media and representations the identities of the Kurds are that Coordinated with their own party interests and their ideology.  However, High level of audience this satellite channels has been effective in reinforcing ethnic identity of Kurds in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnic identity
  • Constraction of Identity
  • Kurdish Satellite Channels
  • mixed method