ارزیابی وضعیت طرح مسکن مهر از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر ماهشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه مهندسی و عمران دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مسکن مهر یکی از طرح­های اصلی دولت در حوزه­ی اقتصاد طی سال­های 1386 تا 1392 بود که مسئولان معتقد بودند، ایده­شان در حذف هزینه­ی زمین از هزینه­ی ساخت و پررنگ کردن نقش دولت در این میان  می­تواند مشکل کمبود عرضه­ی مسکن را برطرف ساخته و علاوه بر آن پاسخگوی تقاضای بالای مسکن در سال­های آتی را بوده؛ همچنین قیمت مسکن را نیز کاهش خواهد داد. این طرح که بزرگ­ترین طرح ملی محسوب می­شود، به علت گستردگی نیاز به بررسی نتایج حاصله دارد. از این­رو هدف اصلی در این مقاله ارزیابی میزان رضایت­مندی ساکنان از مجتمع­های مسکونی مسکن مهر استان که در این مطالعه شهر ماهشهر در اولویت قرار گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی می­باشد و به منظور جمع­آوری و ارزیابی اطلاعات از دو روش اسنادی و میزانی (پرسشنامه­ای) استفاده شده است و از نرم­افزار SPSS و روش آزمون­های همبستگی و t  تک­نمونه­ای برای تجزیه و تحلیل نتایج مطالعه بهره گرفته شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که سطح رضایت­مندی سکونتی در مجتمع­های مسکن مهر شهر ماهشهر 83/2 می­باشد که نشان از رضایت نسبی یا متوسط ساکنان این شهر است. شاخص­های تسهیلات مجتمع، امنیت و روشنایی و تهویه از نقاط ضعف و شاخص کالبدی و سطح اقتصادی بیشترین تأثیر را در رضایت­مندی ساکنان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Mass Housing Development User Satisfaction Maskane Mehr (Case Study: Mahshar Housing)

نویسنده [English]

  • seyed jafar hejazi
چکیده [English]

Mass housing development identified as MaskaneMehr has been of the government’s major economic programs within the period of 2007-2013 in Iran. The government officials believed that their idea of excluding the land price from the total housing price and increasing the government role can resolve the housing need and meet the future demand for housing and decrease the consumer cost. As this program is regarded the biggest national plan and due to its importance, analyzing the effectiveness of this program is a vital decision. Therefore the main aim of this study is analyzing the housing occupants in Khuzestan province and particularly the city of Mahsahr, which has the largest number of housing development among other cities. The research method of this study is based on analytical-subjective and for the data collection analysis by the use of two methods of documentation and occupant’s view. The use of SPSS software and solidarity examining method with individual questioner forms has been chosen in order to achieve final analysis. The final results show that in the Mahshar housing development the degree of satisfactoryby the occupants is 2.83, which is considered as relatively good or medium. Other indexes and such as housing infrastructure, security, night light and ventilation are weak, while the most satisfaction are over the building quality and housing cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maskane Mehr
  • Occupant Satisfaction
  • Housing Indexes
  • Solidarity Examine
  • Licret Spectrum