تحلیل جامعه‌شناسی گفتگوی اجتماعی در ایران با تأکید بر نقش جوانی در روابط کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

3 دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

هدف اصلی این مقاله، مطالعه شدت تأثیر جوانی بعنوان فرایند بیولوژیکی ـ بلوغی در چرخه­ی زندگی بر روابط کارگری و کارفرمایی در محیط کار می­باشد. به عبارت دیگر این سؤال مورد تحقیق قرار گرفته است که آیا جوانی تأثیری بر ایجاد گفتگوی اجتماعی سه جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) در محیط کار خواهد گذاشت؟ یا خیر؟ این تحقیق میدانی که به روش تحقیق کیفی و به منظور تحلیل جامعه­شناختی گفتگوی اجتماعی کارگران جوان با کارفرماها انجام گرفته است؛ تأثیر بلوغ جوانی را در تثبیت تنش­های کارگری و کارفرمایی و یا شدت آنها مطالعه می­کند. یافته­های روایتی از مصاحبه­شوندگان (نمایندگان کارگران و کارفرمایان در استان­های تهران، قزوین و خوزستان) بعنوان گواه برای پاسخ به این سؤال مورد استفاده قرار می­گیرد که آیا جوانی به مثابه عامل زیرین و اساسی در فرایند بیولوژیکی ـ بلوغی مانع گفتگوی اجتماعی در محیط کار هستند یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان می­دهد که گر چه عامل بیولوژیکی ـ بلوغی نیز می­تواند در این گفتگو و تعامل خلل وارد کند ولی عوامل تعیین­کننده­ی دیگری نظیر عوامل نهادی، اجتماعی، فرهنگی، علی­الخصوص شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران بیشتر از هر عامل دیگر، گفتگوی اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و به عبارتی گفتگوی اجتماعی را به حاشیه رانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of Social Dialogue in Iran, Emphasizing the role of youth in labor relations

نویسندگان [English]

  • aliasghar saeidi 1
  • mansour haghighatian 2
  • mehdi hosseinabadi 3
چکیده [English]

The main objective of this paper is the study of impact youth passion, as a biological maturity process on life cycle, on the relationship between youth employees and employer. In other words, the question that set to probe is whether youth as a main stage in the life cycle might effect on the tripartite social dialogue in the work environment or not? This field study based on qualitative methodology has tried to examine the degree of impact of youth maturity on the reconciliation of tensions in youth employees and employers relations. Narrations findings from several interviews in Tehran, Qazvin and Khozestan provinces workplaces have used to confirm whether the process of biological maturity among youth workers might make obstacles toward the progress of social dialogue? The research findings indicate though the biological immaturity could interfere with social dialogue, but institutional, social and cultural factors and more specifically economic conditions might affect the dialogue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Youth
  • Social Dialogue
  • Tripartite Dialogue
  • the Process of Biological Maturity