زورخانه و منابع هویت‌یابی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان و رئیس گروه پژوهشی جامعه‌شناختی مطالعات شهری ـ روستایی

چکیده

در این پژوهش، هدف بررسی کیفی ورزش زورخانه با رویکرد امیک و تفسیری است.  15 نفر از باستانی­کاران زورخانه­های شهر کرمان در این تحقیق مشارکت نمودند.  روش­شناسی کیفی نظریه­ی زمینه­ای برای تحلیل داده­ها استفاده شده است که 4 مقوله بدست داد.  این مقولات عبارتند از: ادوات زورخانه، هنر و معماری، اشعار و مناسک و شخصیت­ها، به طور کلی تحلیل یافته­ها نشان داد: ورزش زورخانه تأثیر زیادی بر شکل­گیری هویت پهلوانی دارد.  در واقع هویت پهلوانی ساخته و پرداخته­ی آداب و رسوم، نوع حرکات ورزش و نحوه­ی اجرای حرکات به وسیله­ی ابزار زورخانه که توأمان با اشعاری حماسی و مذهبی است.  در واقع ادوات زورخانه، نوع اشعاری که قرائت می­شود، معماری سنتی و وجود شخصیت­های حماسی و مذهبی چه کهن و معاصر همانند پوریای ولی یا تختی مکمل یکدیگر هستند.  این فرایند باعث افزایش تأثیر زورخانه بر شکل­گیری هویت می­شود و به شکل­گیری هویتی واحد تحت عنوان هویت پهلوانی می­انجامد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoorkhane and Its Identification Resources

نویسندگان [English]

  • sina amini zadeh 1
  • daryoush boustani 2
چکیده [English]

The aims of this study is qualitative investigation of the sport of Zoorkhaneh by an emic and interpretive approach. 15 members of the Kerman's Zoorkhaneh were participated in this research. Four categories were extracted by using qualitative methodology of Grounded Theory. They are, instruments of the Zoorkhaneh: art and architecture; poems and ceremonies; and characters. Generally, finding indicated that: sport of the Zoorkhaneh has a heavy influence on formation of the heroic (Pahlevani) Identity. Actually, the heroic (Pahlevani) identity is being constructed by ceremonies, sport practices and method of practicing and working by instruments of the Zoorkhaneh accompanied by epic and religious poems. In fact instruments of the Zoorkhaneh, kind of the poem that called out, traditional architecture, and presence of the epic and religious characters of past and contemporary such as Takhti and Pouria-y-Vali, complement each other. This process increases the influence of Zoorkhaneh on identity formation and culminated in formation of a unique identity as the heroic (Pahlevani) identity.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heroic Identity
  • Zoorkhaneh
  • Instruments of Zoorkhaneh
  • Architecture
  • Ceremonies
  • Characters