فقر، نابرابری، طبقه متوسط در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور

2 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

فقر و نابرابری خصوصاً نابرابری اقتصادی همواره از سوی صاحب‌نظران مسائل اجتماعی و اقتصادی بعنوان یکی از معضل‌های کلیدی کشور ایران مطرح گردیده است.  از آنجایی که مطالعات پیشین محققان داخلی از انسجام برخوردار نبودن و برای دوره‌های زمانی یکسان قضاوت‌های متفاوتی مشاهده می‌شد.  سعی شد در این مطالعه پس از مروری بر ادبیات فقر، نابرابری و عدالت به کمک آمارهای داخلی و بین‌المللی معتبر روند تغییرات فقر و نابرابری در سال‌های پس از انقلاب بررسی شود.  نتایج نشان داد در طی این دوره روند فقر و نابرابری هردو سیر نزولی داشته ولیبیکاری افزایش یافته، سرانه‌ی کلی GDP و همچنین GDP نسبت به تعداد شاغلان افزایش نداشته یعنی اوضاع اقتصادی بهبود نیافته بلکه افزایش درآمد به واسطه‌ی اعانه‌های دولتی بوده و درآمد واقعی افراد افزایش نیافته است.  بر اساس این مشاهدات می‌توان گفت جامعه‌ی ایران به سمت طبقه‌ی متوسط رو به پایین پیش می‌رود که درآن توزیع درآمد برابرتر و متوسط درآمدها به واسطه‌ی پرداخت‌های نقدی دولت افزایش نسبی یافته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poverty, Inequality, the Middle Class in Iran

نویسندگان [English]

  • akram hamidian 1
  • aziz hazbavi 2
  • hasan reza yousefvand 3
چکیده [English]

Poverty and inequality, especially economic in equality has been addressed as one of the Iran's key problems. The aim of this study was to review the literature on poverty, inequality and justice and then utilized national and international reputable statistics to investigate trends in poverty and inequality in the past 25 years. Results showed that during this period the poverty and inequality both have been downward, but unemployment rate and misery index have in creased, total GDP per capita and GDP per persons employed haven’t increased, that means the economy has not improved, real Income of people didn’t increase and external increase of income due to governmental relief fund. Based on these result can say Iran's society go toward low middle class that there through governmental politics and monetary payment, income distribution are more equal and mean of income are more.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty
  • Inequality
  • Justice and Middle Class