تحلیل رابطه حضور در شبکه اجتماعی فیس‌بوک و انزوای اجتماعی در بین جوانان شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد پژوهشگری دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

4 دانشجوی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

در عصر حاضر، فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی هم‌چون اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی نقش مهمی در زندگی افراد به‌ویژه جوانان ایفا می‌کنند.  به همین خاطر، بسیاری از اندیشمندان اجتماعی این مسئله را مطرح می‌کنند که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی زندگی افراد را تغییر می‌دهند، اما در چگونگی این تغییر و مثبت و منفی بودن آن اختلاف‌نظر وجود دارد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر مطالعه­ی‌ این امر است که آیا حضور در شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک باعث انزوای اجتماعی کاربران می‌شود؟ یا باعث گسترش روابط اجتماعی کاربران خود می‌شود؟ نوشتار حاضر به‌صورت پیمایشی و با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه و در دسترس و بهره‌گیری از پرسش‌‌نامه‌ی‌ اینترنتی محقق ‌ساخته صورت گرفته است. جامعه‌ی آماری پژوهش را جوانان 34-18 سال کاربر فیس‌بوک شهر تبریز تشکیل می‌دهند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت، میزان استفاده، میزان مشارکت و فعالیت، استفاده‌ی هدف‌مند از فیس‌بوک و انزوای اجتماعی رابطه‌ی معکوس و معناداری وجود دارد؛ اما بین استفاده‌ی غیر هدف‌مند (انجام بازی‌های آنلاین و دیدن صفحات غیراخلاقی در فیس‌بوک) از فیس‌بوک و انزوای اجتماعی، همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship of the Presence in Facebook Social Network and Social Isolation among the Youth of Tabriz

نویسندگان [English]

  • samad rasoulzadeh aghdam 1
  • pouyan ehyayi 2
  • samad adlipour 3
  • maryam sohrabi 4
چکیده [English]

In the present age, modern information and communication technologies such as the Internet and virtual social networks have significant roles in the lives of individuals specially the youth. Therefore, many social scholars have presented this issue that the Internet and virtual social networks can change individuals’ lives, but there are discrepancies regarding the quiddity of these changes and its direction (positive or negative direction); accordingly, the objective of the present study is to investigate this issue that whether the presence in Facebook social network causes users’ social isolation? Or whether it causes the proliferation of users’ social relations? The present study was conducted using a survey research and employing availability and voluntary sampling method. The data were collected using a researcher-made internet-based questionnaire. The population of the research consisted of the youth in Tabriz who used Facebook. The findings of the research indicate that there is a reverse significant correlation between the duration of membership, the degree of using, the degree of participation and activity, the purposive use of Facebook and social isolation, while there is a direct significant correlation between the non-purposive use (playing online games and watching pornographic pages on Facebook) of Facebook and social isolation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual social networks
  • Facebook
  • Social Isolation