شناسایی و ارزیابی توسعه و فقر انسانی در شهرها با استفاده از GIS و HDI (مطالعه موردی: محلات شهری یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

امروزه کشورهای در حال توسعه به منظور تقویت زیربناهای اقتصادی ـ اجتماعی، رفع عدم تعادل­های منطقه­ای و در نهایت نیل به توسعه­ی منطقه­ای پایدار، نیازمند شناسایی و نحوه­ی توزیع امکانات، تسهیلات و منابع می­باشند؛ به طوری که، به گزارشات UNDPایران به لحاظ گروه­بندی شاخص HDI جزء کشورهای دسته­ی دوم یعنی توسعه­ی زیاد قرار دارد؛ منطقه­ی شهری یزد، مانند دیگر شهرها در درون خود دارای عدم تعادل در محلات می­باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر ازنوع کاربردی ـ    توسعه­ای و روش بررسی آن پیمایشی در پی این هدف است که گستره­ی توسعه و فقر شهری را با دو مدل HDIو GISدر 50 محله در منطقه­ی شهری یزد الویت­بندی و معرفی نماید؛ که با مطالعه و برررسی­های صورت گرفته نتایج هر دو مدل پژوهش نشان می­دهد محلات حسن­آباد، فردوگاه و کشتارگاه دارای حداقل توسعه و در مقابل محلات امام­شهر و صفائیه حداکثر توسعه به عبارتی حداقل محرومیت را در منطقه­ی شهری یزد دارا می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Evaluation of Regional Evelopment and Urban Poverty Human in GIS and HDI Model (City of Yazd)

نویسندگان [English]

  • saeed maleki 1
  • elyas mavedat 2
چکیده [English]

Today developing countries to strengthen economic infrastructure - social, the elimination of regional imbalances and ultimately achieve sustainable regional development requires the identification and distribution of resources, facilities and resources are. According to the UNDP of Iran in this value is represented in terms of the Seconding group of countries is much. Position as the dominant form of human settlements and cities are developed. In contrast, the dominant form of settlement itself and its features is an imbalance in development. Like area Yazd city neighborhoods are imbalance on the inside. Thus, an applied research - development and review of the scope of the survey, followed by development and urban poverty neighborhoods in 50 metropolitan areas with GIS models and Yazd HDI. The study, conducted Present and analyze the results of the study show that both Hassan Abad, Kostargah and Forodgah district, the least developed and most developed Emamshahr and Safaei to say the least deprived in the city of Yazd.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GIS
  • HDI
  • Models and Techniques
  • Development
  • Poverty
  • Yazd