بررسی نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه اصفهان

چکیده

بررسی نحوه­ی گذران اوقات فراغت شهروندان، با توجه به تغییرات سبک زندگی و ذائقه­ی انسان معاصر از موضوعات مورد علاقه­ی  جامعه­شناسان می­باشد.  این تحقیق در راستای کسب آگاهی از نحوه­ی گذران اوقات فراغت شهروندان شهر اهواز انجام شده است.  جمع‌آوری اطلاعات از همه­ی شهروندان اهوازی به لحاظ محدودیت زمانـی و مشکلات مالی، غیر ممکن بـود؛ لذا پس از محاسبه­ی حجم نمونـه، از بین کل شهروندان شهر اهواز تعداد 400 نفر به صورت تصادفی بعنوان نمونه­ی تحقیق انتخاب شـد و داده­های مورد نظر جمع­آوری گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Manner of Spending Leisure Time among Citizens of Ahwaz

نویسندگان [English]

  • masoumeh bagheri 1
  • sajjad bahmaee 2
چکیده [English]

Check leisure citizens, due to changes in lifestyle and tastes of modern man is of interest to sociologists. This study aim to gain awareness of how people spend their leisure time in Ahwaz done. The data collected by all citizens in Ahvaz time constraints and financial problems, it was impossible. After calculating the sample size, the citizens of the city of Ahvaz, 400 randomly selected as a sample, and the data were collected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leisure Time
  • Style of Life
  • Social Trust
  • Social Content