نگرش توسعه دولت‌محور در بین روستائیان و اثرات آن در شکل‌گیری مهاجرت روستائیان به شهر (مطالعه موردی: روستای چشمه علی‌اکبر از توابع شهرستان سلسله)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار و عضو هیئت علمی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مطالعه که با روش کیفی و با ابزار مصاحبه و مشاهده صورت گرفت این است که، نگرش توسعه­ی دولت­محور بعنوان الگوی غالب بر توسعه­ی روستائی تا چه حد در شکل­گیری مهاجرت روستائیان به شهر تأثیرگذار بوده است. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که نگرش توسعه­ی دولت­محور با ایجاد حس وابستگی به دولت و ایجاد روحیه­ی مصرف­گرائی و نیاز محور کردن روستائیان از یک سو و همچنین عدم استقبال همه­جانبه از مشارکت روستائیان در توسعه و عمران روستائی از طرف دیگر، روستائیان را دچار انزوای اجتماعی و اقتصادی نموده است که اثرات مخرب آن در     شکل­گیری مهاجرت به شهر مشهود بوده است. از آنجا که اهالی روستای چشمه علی­اکبر در تعیین سرنوشت خود کمتر دخیل بوده­اند، اعتماد آنها به ویژه اعتماد نهادی آنها نسبت به دولت کمرنگ گردیده است.  عدم اطمینان برای برآورده شدن فرانیازها و داشتن درآمدی دائمی برای آینده در بین آنها رو به خاموشی گراییده است که آسیب­های اجتماعی آن در مهاجرت به شهر هویدا می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Attitude of Government-Based Development among Villagers and its Effects in Forming the Migration of Villagers to Cities (Case Study: of Cheshm-e Ali Akbar Village in Range of Selseleh City)

نویسندگان [English]

  • abouzar ghaseminezhad 1
  • seyed saeed vesali 2
  • behzad alizadeh 3
چکیده [English]

The purpose of this study which was conducted using qualitative method and interview and observation tools is that to what extent the attitude of government-based development was effective in forming of the migration of villagers to cities as the dominant model on rural development. The findings showed that the attitude of government-based development by creating the sense of dependence on government, making the spirit of consumerism, and changing the villagers to need-based people on one hand, Lack of comprehensive interest in villagers’ participation in rural development on the other hand, it leads the villagers to suffer from social and economic isolation that its Destructive effects can be seen in mitigation of villagers to cities. Whereas the people of Cheshm-e Ali Akbar was involved in determination of their destiny to the lowest extent, their trust particularly their institutional trust in government has been trimmed. Also, they lost their trust in meeting their ultra-need and earning a permanent income for future, its social damages are apparent in mitigation to cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude
  • Government-Based Development
  • Dependency
  • Participation
  • Institutional Trust
  • Mitigation