تحلیل گفتمان‌شناسی گزیده‌ای از سرودهای ملی کشورهای جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی دانشگاه شیراز

2 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

چکیده

پژوهش حاضر کارکردهای سرودهای ملی هفتاد کشور جهان که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند را با استفاده از روش تحلیل محتوی بررسی می‌کند.  این پژوهش نشان می‌دهد که این متون نسبتاً کوتاه غنی‌ترین، تأثیرگذارترین و در عین حال اسرارآمیزترین مفاهیم را به شنونده آن القا می‌کند.  نتایج حاصل از تحلیل محتوای این سرودها نشان می‌دهد که 29 نقش متفاوت توسط جملات این سرودها بیان می‌شود که در میان آنها نقش‌های"توصیف" و "ندا" به ترتیب پربسامدترین و نقش‌های "ملامت"، "انذار" و "تسلی" کم‌بسامدترین کارکردها را دارا می‌باشد.  بیست و پنج گروه از این نقش‌ها در بعضی از ویژگی‌های واژگانی و ساختاری مشترک هستند.  علاوه بر این، سرود ملی کشورهای "مصر" و "فلسطین" بیشترین و سرودملی کشورهای "یونان" و "پاکستان" کمترین فشردگی معنایی را دارند.  دیگر نتایج به دست آمده بیانگر این است که در سرود ملی تمامی کشورها آثاری از مضامین ملی زیر وجود دارد: 1- تهاجم، مثل جنگ و درگیری؛ 2- درد، مثل رنج کشیدن، فنا شدن، شهید شدن؛ 3- آزادی، استقلال و رهایی از اسارت؛ 4- طبیعت، کوه، رودخانه و مناطق خاص طبیعی یک کشور؛ 5- شادی مثل ترانه‌ها، سرور، عشق؛ 6- مذهب، ایمان، خدا، پیامبر؛ 7- مفاهیم نوستالژیک مثل تاریخ، خاطرات، نیاکان؛ 8- آرمان‌های والای بشری مثل راست­گویی، شکوه، افتخار، غرور، اتحاد، وفاداری، عدالت و صلح.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Discourse Analysis of Selected National Anthems of the World Countries

نویسندگان [English]

  • saeed mehrpour 1
  • habib ahmadi 2
  • marjan naderi 3
چکیده [English]

The present study investigates the speech functions fulfilled by the sentences of a randomly selected body of national anthems of 70 countries using content analysis. The study reveals that these relatively short texts convey the richest and most impressive concepts to the readers or listeners. The results of the study indicate that 29 different functions are represented by sentences in the anthems analyzed among which 'description' and 'address' are the most frequent ones and the least frequent ones are 'consolation', 'warning' and 'reproof'. Twenty five categories of these functions have some syntactic and lexical features in common. The results also show that the national anthems of Egypt and Palestine have the most and those of Greece and Pakistan the least intensive load of meaning. Other results indicate that the following concepts appear in all the analyzed national anthems: 1. Aggression, such as war, fight, 2. Pain, such as suffering, sacrifice, martyrs, 3. Liberty, independence, and rejection of slavery, 4. Nature, mountains, rivers, specific places, 5. Joy, such as songs, happiness, and love, 6. Religion, faith, God, prophet, 7. Nostalgia, such as history, memories, ancestors, and 8. Other abstract notions showing high values such as glory, honor, pride, unity, loyalty, justice, and peace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Anthems
  • Content Analysis
  • Linguistic Functions
  • Lexical Features
  • Syntactic Features