تأثیر مدرنیسم در بازار کاشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بازار یکی از مهم­ترین ارکان سنتی شهرهای ایرانی ـ اسلامی به شمار می­رود.  بازار سنتی بعنوان مرکز تجاری شهر ارتباط­دهنده دروازه­ی شهر با مرکز شهر (بافت تاریخی) از اعتبار خاصی برخوردار بوده است و در کنار نقش تجاری، نقش­های دیگری چون نقش فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و ... را ایفا می­کند.  پس از ورود تفکر مدرنیسم بی­توجهی به بازار آغاز شد و بازار رونق گذشته خود را از دست داد و با رکود مواجه گشت.  این پژوهش به بررسی تأثیر مدرنیسم در بازار سنتی کاشان پرداخته است.  روش تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی می­باشد.  نتایج پژوهش نشان داد که ورود مدرنیسم در دو بعد کالبد و عملکرد بازار کاشان تأثیر داشته است و باعث شده است که  بازار کاشان در بسیاری از موارد به حاشیه کشیده شود و آن رونق سابق را نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Modernismon the Bazaarin Kashan

نویسندگان [English]

  • mohammadali firouzi 1
  • zahra nasrabadi 2
چکیده [English]

Market is an important part of traditional Islamic and Iranian cities. The traditional market town as a commercial center bar connecting the city with down town (historical context) is a of special significance. In addition to the business other roles plays, such as the role of cultural, religious, social. After entering modernism began thinking of neglect the market was neglected. This study was conducted to assess the impact of modernity on traditional market in Kashan. Research method applied are descriptive-analytic method. The results showed that the arrival of modernism affect in the frame work and performance the of the bazaar in Kashan. Bazaar has drawn to margin and lost it’s for me prosperity Kashan.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernism
  • Market
  • Bazaar Kashan