تجزیه و تحلیل نقش کیفیت زندگی بر نوع و میزان مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 10، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 127-156

10.22055/qjsd.2016.11947

نجات محمدی فر؛ حسین مسعودنیا؛ امیرمسعود شهرام نیا؛ عباس حاتمی


بررسی رابطه بین جهانی‌شدن و بازاندیشی در بین جوانان شهر یزد

دوره 12، شماره 1، مهر 1396، صفحه 127-150

10.22055/qjsd.2017.13051

یاسین خرم پور؛ علی اکبر دهقان؛ فاطمه دهقان؛ سید فخرالدین بهجتی اصل


دینداری و رفتارهای پرخطر

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 131-158

سید علیرضا افشانی؛ شرمین امامی؛ اکرم میرمنگره


بررسی عوامل مؤثر بر رفتار نوع‌دوستانه در بین شهروندان همدانی در سال 1392

دوره 9، شماره 1، آذر 1393، صفحه 135-160

محمدرضا حسینی؛ اکبر طالب پور؛ حسین امامعلی زاده


بررسی رابطه تعارض کار ـ خانواده و بحران هویت

دوره 11، شماره 1، آذر 1395، صفحه 135-164

10.22055/qjsd.2016.12522

مریم رضایی دره ده؛ مراد برادران؛ غلامحسین کرمی


سنجش جامعه‌شناختی نابهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموزان (مورد مطالعه: شهر شیراز)

دوره 10، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 139-158

10.22055/qjsd.2016.12202

محمدتقی ایمان؛ لیلا بهمنی؛ مریم سادات دل آور


کند و کاو پدیده طلاق توافقی (مورد مطالعه: مردان شهرستان تالش در سال 1393)

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 143-172

10.22055/qjsd.2018.13511

ثریا پورنصیری؛ بهروز روستاخیز؛ داریوش بوستانی


بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت زنان کارآفرین شهر تهران

دوره 12، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 147-172

10.22055/qjsd.2018.13656

ولی اله رستمعلی زاده؛ پروین علی جمعه زاده


مطبوعات و توسعه اجتماعی

دوره 13، شماره 1، آذر 1397، صفحه 149-168

10.22055/qjsd.2018.14017

سامان خدایاری؛ عباس اسدی


نشانه‌شناسی نقاشی‌های دیواری پساانقلابی در تهران

دوره 16، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 151-178

10.22055/qjsd.2022.31477.2091

علی مباشرزادگان؛ زهرا قاسمی؛ ملیحه شیانی


میزان امیدواری دانشجویان رشته کتابداری به کاریابی بعد از فراغت از تحصیل

دوره 11، شماره 4، تیر 1396، صفحه 155-182

10.22055/qjsd.2017.13010

زاهد بیگدلی؛ سیده صدیقه طاهرزاده موسویان؛ شبنم شاهینی


تبیین ایده‌پردازی خودکشی از دیدگاه نظریه فشار عمومی

دوره 10، شماره 1، آبان 1394، صفحه 157-186

10.22055/qjsd.2015.11940

اکبر علیوردی نیا؛ ندا یوسفی


تحلیل جامعه‌شناختی عوامل موثر بر گزینش نوع گروه‌های مرجع در بین شهروندان شهر کرمانشاه

دوره 16، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 157-186

10.22055/qjsd.2021.37130.2434

عظیم شکری؛ امید علی احمدی؛ علی مرادی؛ علی روشنایی


تحلیل دینامیکی جمعیت و پیامدهای اقتصادی آن با استفاده از رویکرد سیستمی

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 167-194

10.22055/qjsd.2017.12828

لیلا نصرالهی وسطی؛ توکل آقایاری هیر


تحلیل رابطه حضور در شبکه اجتماعی فیس‌بوک و انزوای اجتماعی در بین جوانان شهر تبریز

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 133-154

صمد رسول زاده اقدم؛ پویان احیایی؛ صمد عدلی پور؛ مریم سهرابی