خشونت و جنسیت (تجربه زیسته زنان و مردان شهرستان پاوه)

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 83-108

10.22055/qjsd.2018.13509

جعفر هزارجریبی؛ رحمت میرزائی


برساخت فهم زنان تک‌فرزند از چالش‌های فرزندآوری (مشارکت‌کنندگان: زنان تک‌فرزند شهر اهواز)

دوره 9، شماره 1، آذر 1393، صفحه 85-110

جهانگیر جهانگیری؛ حبیب احمدی؛ منصور طبیعی؛ حسین ملتفت


تحلیل جامعه‌شناسی گفتگوی اجتماعی در ایران با تأکید بر نقش جوانی در روابط کار

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 85-104

علی اصغر سعیدی؛ منصور حقیقتیان؛ مهدی حسین آبادی


بررسی مناسک‌گرایی در تدوین پژوهش‌های جامعه‌شناسی

دوره 13، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 91-114

10.22055/qjsd.2019.23992.1552

نادر صنعتی شرقی؛ مرضیه شبیری


معماری الگوی بهینه‌سازی چرخه عمر نخبگان در کشور: روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت‌شناختی

دوره 17، شماره 1، آذر 1401، صفحه 93-120

10.22055/qjsd.2021.26786.1749

بهنام گلشاهی؛ عباسعلی رستگار؛ داود فیض؛ عظیم اله زارعی


عوامل اجتماعی مرتبط با ارزش زمان در بین شهروندان شهر یزد

دوره 12، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 95-114

10.22055/qjsd.2018.13654

حسین افراسیابی؛ اسکندر قائدی


بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر هویت جنسیتی مادران و دختران: مطالعه‌ای در شهر رشت

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 97-128

10.22055/qjsd.2017.12826

محمد امین کنعانی؛ مهدی حمیدی فر؛ ابوذر قربانی


تجزیه و تحلیل رابطه محافظه‏ کاری و اصول‏گرایی در ایران

دوره 11، شماره 4، تیر 1396، صفحه 103-130

10.22055/qjsd.2017.13008

عباس حاتمی؛ محمودرضا رهبرقاضی


الگوهای تحول دین‌داری در بین جوانان در شهر رشت

دوره 15، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 115-148

10.22055/qjsd.2021.17079

علی تصدی کاری؛ حسن محدثی گیلوائی؛ سعید معدنی


تحلیل جامعه‌شناختی خشونت زنان علیه مردان

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 105-130

علی اصغر فیروزجاییان؛ زهرا رضایی چراتی


بررسی و مقایسه شاخص نوسازی و توسعه اجتماعی در کلانشهرهای باکو و تبریز از نگاه شهروندان

دوره 12، شماره 1، مهر 1396، صفحه 107-126

10.22055/qjsd.2017.13050

علی اسمعیلی؛ عبدالرحیم اسداللهی؛ علیرضا محسنی تبریزی