دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. آنالیز نقش مدیریت دانش با رویکرد بهسازی کارکنان با تاکید بر آسیب شناسی دانش کارکنان بازنشسته (مطالعه موردی: کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1399

10.22055/qjsd.2020.31063.2041

فاطمه رضایی؛ محمد حسین پور؛ یداله مهرعلی زاده


2. فراتحلیل مطالعات توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مناطق حاشیه نشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

10.22055/qjsd.2020.31617.2094

سیده فرانک موسوی؛ غلامحسین برکت؛ محمد حسین پور


3. بررسی مقایسه‌ای چگونگی بازتاب رویدادهای مهم زیست‌محیطی خوزستان در دو خبرگزاری ایسنا و ایرنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.22055/qjsd.2020.31537.2084

ندا شفیعی؛ هادی خانیکی؛ سید وحید عقیلی


4. مقایسه اثربخشی آموزش همدلی با آموزش مبتنی بر دیدگاه گیری اجتماعی بر شناخت اجتماعی نوجوانان دارای قلدری سایبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

10.22055/qjsd.2021.36667.2400

اقدس صفری؛ ناصر امینی؛ محمد بهروزی؛ غلامرضا جعفری نیا


5. معماری الگوی بهینه‌سازی چرخه عمر نخبگان در کشور: : روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22055/qjsd.2021.26786.1749

بهنام گلشاهی؛ عباسعلی رستگار؛ داود فیض؛ عظیم اله زارعی


6. نقش فضای آموزش عالی در بازتولید توام با بازاندیشی مفهوم عشق (مطالعه ای در بین دانشجویان دانشگاه گیلان ودانشگاه آزاد ،شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22055/qjsd.2021.36911.2413

سیده صدیقه حقیقت ضیابری؛ نادر افقی؛ رضا علیزاده


مقاله مروری

7. مطالعه موردی به مثابۀ یک روش شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.22055/qjsd.2021.23259.1498

ساجده علامه


مقاله پژوهشی

8. «عدالت» به مثابه علت غایی؛ توصیف بُعد هنجاری برای تحقق گفتمان عدالت در شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22055/qjsd.2021.34983.2289

سید جلال الدین فرجی؛ آرش تقی پوراختری؛ آذین علی پورتبریزی


9. بررسی تاثیر وقوع سیلاب بر کیفیت زندگی و امید به زندگی (مطالعه موردی: سیل زدگان استان خوزستان در سال 1398)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.22055/qjsd.2022.34982.2288

اعظم عبدالهی بروجنی؛ اصغر محمدی؛ مهرداد نوابخش


10. فراتحلیل عوامل جامعه شناختی موثر با توسعه اجتماعی با تأکید بر نقش سکونتگاههای شهری و روستایی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.22055/qjsd.2022.37544.2457

محمدرضا حسینی


11. آسیب‌شناسی مدیریت توسعۀ منطقه‌ای در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

10.22055/qjsd.2022.38004.2475

رضا کایدنژاد؛ حمید پیشگاه هادیان؛ غلامحسین بلندیان؛ حجت اله درویش پور