موضوعات = جامعه شناسی
تدوین مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر نظام حکمرانی و مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه : شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22055/qjsd.2023.38758.2519

حسین دریساوی بهمنشیر؛ فریدون امیدی؛ فواد مکوندی؛ مهدی بصیرت


حمایت اجتماعی از بزه دیدگان جرائم تروریستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22055/qjsd.2023.42198.2738

میرزا علی ادابی؛ مهدی صبوری پور؛ سید حسن هاشمی


شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر تقلبات بیمه ‌شخص‌ثالث با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه نمایندگان شرکتهای بیمه در شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22055/qjsd.2024.43433.2805

بهروز میرزایی؛ اصغر محمدی؛ مهرداد نوابخش


مطالعه تأثیر میزان سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و زنان عادی

دوره 18، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 81-106

10.22055/qjsd.2024.42721.2770

خدیجه بابایی؛ علی روشنایی؛ حسن جمالی آشتیانی


مدل‌سازی غنی‌سازی و ارتقای آرزوهای شغلی کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

دوره 18، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 133-158

10.22055/qjsd.2024.40855.2673

لعیا عباس زاده؛ مهرداد محرم زاده؛ یداله عباس زاده سهرون


نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییرات فرهنگی بین نسلی در استان خوزستان

دوره 18، شماره 1، آبان 1402، صفحه 97-126

10.22055/qjsd.2023.40260.2632

سید محسن آل سید غفور؛ نجات محمدی فر؛ فرشاد رومی


موانع اجتماعی توسعه اقتصادی در استان کرمانشاه

دوره 18، شماره 1، آبان 1402، صفحه 127-158

10.22055/qjsd.2023.42711.2767

وکیل احمدی؛ امید منصوری؛ نادیه رضایی


کریستالیزه شدن؛ رهیافت نوین پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 1-26

صمد کلانتری؛ محمد عباس زاده؛ سعید سلطانی


ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث سد کارون 3 شهرستان ایذه

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 27-52

ذوالفقار احمدی اوندی؛ سجاد بهمئی؛ عزیزاله سپهوند؛ علی لجم اورک مرادی


تأثیر مدرنیسم در بازار کاشان

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 53-74

محمدعلی فیروزی؛ زهرا نصرآبادی