موضوعات = جامعه شناسی
تدوین مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر نظام حکمرانی و مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه : شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22055/qjsd.2023.38758.2519

حسین دریساوی بهمنشیر؛ فریدون امیدی؛ فواد مکوندی؛ مهدی بصیرت


حمایت اجتماعی از بزه دیدگان جرائم تروریستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22055/qjsd.2023.42198.2738

میرزا علی ادابی؛ مهدی صبوری پور؛ سید حسن هاشمی


پراکنش فضایی شاخص‌های توسعه اجتماعی در شهرستان‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22055/qjsd.2024.45427.2891

حامین احمدی؛ اصغر عبدلی؛ نگین فلاح حقیقی


تحلیلی بولی از تأثیر توسعه بر نابرابری اجتماعی در ایران

دوره 18، شماره 3، خرداد 1403، صفحه 1-30

10.22055/qjsd.2024.38892.2527

محمدرضا طالبان؛ احسان عسگری


نقش حکمروایی مطلوب شهری در توسعه کالبدی بافت‌های ناکارآمد میانی شهر سمنان

دوره 18، شماره 3، خرداد 1403، صفحه 79-102

10.22055/qjsd.2024.41693.2719

مهدی صمیمیان؛ زینب کرکه آبادی؛ سعید کامیابی


مدل‌سازی غنی‌سازی و ارتقای آرزوهای شغلی کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

دوره 18، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 133-158

10.22055/qjsd.2024.40855.2673

لعیا عباس زاده؛ مهرداد محرم زاده؛ یداله عباس زاده سهرون


نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییرات فرهنگی بین نسلی در استان خوزستان

دوره 18، شماره 1، آبان 1402، صفحه 97-126

10.22055/qjsd.2023.40260.2632

سید محسن آل سید غفور؛ نجات محمدی فر؛ فرشاد رومی