موضوعات = جامعه شناسی
تعداد مقالات: 4
2. کریستالیزه شدن؛ رهیافت نوین پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 3، بهار 1393، صفحه 1-26

صمد کلانتری؛ محمد عباس زاده؛ سعید سلطانی


3. ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث سد کارون 3 شهرستان ایذه

دوره 8، شماره 3، بهار 1393، صفحه 27-52

ذوالفقار احمدی اوندی؛ سجاد بهمئی؛ عزیزاله سپهوند؛ علی لجم اورک مرادی


4. تأثیر مدرنیسم در بازار کاشان

دوره 8، شماره 3، بهار 1393، صفحه 53-74

محمدعلی فیروزی؛ زهرا نصرآبادی