موضوعات = تغییرات اجتماعی
کارکردهای اجتماعی– فرهنگی آیین های عزاداری ماه محرم از دیدگاه اقوام آذری و لر ساکن تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1403

10.22055/qjsd.2024.44401.2852

یاسین سلیمی؛ سید محمد ثقفی؛ محمد همایون سپهر


کریستالیزه شدن؛ رهیافت نوین پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 1-26

صمد کلانتری؛ محمد عباس زاده؛ سعید سلطانی