کلیدواژه‌ها = مدیریت توسعه منطقه‌ای
آسیب‌شناسی مدیریت توسعه منطقه‌ای در استان خوزستان

دوره 16، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 179-201

10.22055/qjsd.2022.38004.2475

رضا کایدنژاد؛ حمید پیشگاه هادیان؛ غلامحسین بلندیان؛ حجت اله درویش پور