کلیدواژه‌ها = نظریه مبنایی
معماری الگوی بهینه‌سازی چرخه عمر نخبگان در کشور: روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت‌شناختی

دوره 17، شماره 1، آذر 1401، صفحه 93-120

10.22055/qjsd.2021.26786.1749

بهنام گلشاهی؛ عباسعلی رستگار؛ داود فیض؛ عظیم اله زارعی


چگونگی درک زنان روستایی از توانمندی خود

دوره 14، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 1-30

10.22055/qjsd.2020.26041.1685

یارمحمد قاسمی؛ زهرا عزیزی؛ حسین مهدی‌زاده