کلیدواژه‌ها = نظریه زمینه‌ای
موانع اجتماعی توسعه اقتصادی در استان کرمانشاه

دوره 18، شماره 1، آبان 1402، صفحه 127-158

10.22055/qjsd.2023.42711.2767

وکیل احمدی؛ امید منصوری؛ نادیه رضایی


کاوش کیفی زمینه‌های شکل‌گیری بی‌معنایی در میان پرستاران"

دوره 17، شماره 4، شهریور 1402، صفحه 1-34

10.22055/qjsd.2023.18458

حامد کیانی ده‌کیانی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی


ادراک کشاورزان منطقه ازنا از کشاورزی پرمخاطره (یک نظریه زمینه‌ای).

دوره 17، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 169-202

10.22055/qjsd.2023.18268

امراله کشاورز؛ ثریا معمار؛ رضا همتی؛ علی قنبری برزیان


بررسی تجربه زیسته عشق در ازدواج سفید

دوره 17، شماره 1، آذر 1401، صفحه 25-68

10.22055/qjsd.2023.31662.2097

فاطمه اکبرزاده؛ سیدعلی هاشمیان‌فر