کلیدواژه‌ها = حکمرانی خوب
بررسی رابطه میان شاخص‌های حکمرانی خوب و امنیت انسانی در ایران: مطالعه موردی 1400-1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.22055/qjsd.2022.41308.2700

سعید داراب نیا؛ حسین کریمی فرد؛ جهانبخش مرادی؛ علی بختیارپور