کلیدواژه‌ها = جامعه‏شناسی محیط زیست
واکاوی رفتارهای زیست‏محیطی بر اساس مدل TPB

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 31-66

10.22055/qjsd.2017.12824

مجتبی حمایت خواه جهرمی؛ فرهنگ ارشاد؛ پروانه دانش؛ مهدی قربانی